Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 28/11/2017

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος, λόγω του περιορισμένου του χρόνου (31-12- 2017) για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της διευθέτησης του χρέους:
Αναδοχή χρέους της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μεγάρων προς ΕΥΔΑΠ και ΔΕΗ, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 3852/2010, όπως ισχύει.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button