Δημοτικά Συμβούλια

15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 12/7/2017

15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 12/7/2017
Παρακολουθήστε την 15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017. Στη συνεδρίαση έγινε συζήτηση και λήψη αποφάσεων ε...
Περισσότερα

14η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 4/7/2017

14η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 4/7/2017
Παρακολουθήστε την 14η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017. Στη συνεδρίαση έγινε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί...
Περισσότερα

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων-Πέμπτη 29/6/2017

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων-Πέμπτη 29/6/2017
Παρακολουθήστε την κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017. Στη συνεδρίαση έγινε συζήτηση και λήψη...
Περισσότερα

13η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 21/6/2017

13η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 21/6/2017
Παρακολουθήστε την 13η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017. Στη συνεδρίαση έγινε συζήτηση και λήψη αποφάσεων ε...
Περισσότερα

11η και 12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Πέμπτη 25/5/2017

11η και 12η  Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Πέμπτη 25/5/2017
Παρακολουθήστε την 11η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017. Στη συνεδρίαση έγινε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί...
Περισσότερα

10η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων-Τρίτη 9/5/2017

10η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων-Τρίτη 9/5/2017
Παρακολουθήστε την 10η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Μαΐου 2017.   Στη 10η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Με...
Περισσότερα

9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Πέμπτη 4/5/2017

9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Πέμπτη 4/5/2017
Παρακολουθήστε την 9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017.   Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: Αναμόρφωση προϋπο...
Περισσότερα

6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 5/4/2017

6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 5/4/2017
Παρακολουθήστε την 6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017.   Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: Αναμόρφωση προϋπο...
Περισσότερα

28η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 29-2015

28η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 29-2015
Παρακολουθήστε ζωντανά την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται σήμερα 29 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κά...
Περισσότερα

27η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Πέμπτη 17-12-2015

27η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Πέμπτη 17-12-2015
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 17 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
Περισσότερα