Δημοτικά Συμβούλια

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – 7/8/2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – 7/8/2018
Παρακολουθήστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την 7η Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30. Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι: 1. Αναμόρφωση πρ/σμού τ...
Read more

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – 27/2/2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων - 27/2/2018
Παρακολουθήστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την 27η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30. Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι: 1. Τροποποίηση του τ...
Read more

25η & 26η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – Τρίτη 10/10/2017

25η & 26η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου - Τρίτη 10/10/2017
Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι...
Read more

20η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 5/9/2017

20η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 5/9/2017
Παρακολουθήστε την 18η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017. Στη συνεδρίαση έγινε συζήτηση και λήψη αποφάσεων...
Read more

Κοινή αγωνιστική Συνεδρίαση Φορέων κατά της δημιουργίας Ορυχείου Βωξίτη στα Γεράνεια

Κοινή αγωνιστική Συνεδρίαση Φορέων κατά της δημιουργίας Ορυχείου Βωξίτη στα Γεράνεια
Παρακολουθήστε την “Κοινή αγωνιστική Συνεδρίαση Φορέων των Μεγάρων και της Νέας Περάμου κατά της δημιουργίας Ορυχείου Βωξίτη στη Μεγαρίδα” που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχ...
Read more

19η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 1/8/2017

19η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων - Τρίτη 1/8/2017
Παρακολουθήστε την 17η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 1η Αυγούστου 2017. Στη συνεδρίαση έγινε συζήτηση και λήψη αποφάσεων ε...
Read more

18η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Παρασκευή 28/7/2017

18η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων - Παρασκευή 28/7/2017
Παρακολουθήστε την 16η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017. Στη συνεδρίαση έγινε συζήτηση και λήψη αποφάσεων...
Read more

17η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 12/7/2017

17η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων - Τετάρτη 12/7/2017
Παρακολουθήστε την 15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017. Στη συνεδρίαση έγινε συζήτηση και λήψη αποφάσεων ε...
Read more

14η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 4/7/2017

14η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 4/7/2017
Παρακολουθήστε την 14η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017. Στη συνεδρίαση έγινε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί...
Read more