Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Πέμπτη 7/06/2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 7 η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη & ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος:

 Έγκριση απολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2017.

και στη συνέχεια στις 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ οικον. έτους 2018.
2. Διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.
3. Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2018».
4. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή – συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Μεγαρέων».
5. Περί έγκρισης 7ης παράτασης περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση των αγωγών ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων».
6. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Κ.Φ. 426 στην περιοχή Αγ. Ιωάννη Γαλλιλαίου στον άξονα προτεραιότητας 10 «Ανάπτυξη – αναβάθμιση στοχευμένων κοινωνικών υποδομών και υποδομών υγείας» ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2010 στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ» κωδ. ΑΤΤ 052.
7. Έγκριση της υπ’ αριθ. 26/2018 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί: «έγκρισης ή μη τοποθέτησης εικονοστασίου – μνημείου στην περιοχή «Λουτρόπυργος» Μεγάρων επί της οδού Αγ. Τριάδος 67, κατόπιν αιτήσεως της Δημ. Βούλγαρη του Νεκταρίου.
8. Έγκριση της υπ’ αριθ. 27/2018 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί: «έγκρισης ή μη μιας θέσης στάθμευσης (ΑΜΕΑ) για τον κ. Ισίδωρο Κ. Καρώνη επί της αρχής της οδού Δ. Μιχοπούλου 1 κοντά στην ιδιοκτησία του.
9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Συντήρηση επισκευές μεταφορικών μέσων 2018 (αρ. πρωτ. 9792/18-5-2018)
10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Συντήρηση επισκευές μεταφορικών μέσων 2018 (αρ. πρωτ. 10324/30-5-2018)
11. Περί παραχώρησης χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων (περιοχή «Ακρογιάλι» Δημοτ. Κοινότητας Ν. Περάμου) προς Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.
12. Συμπλήρωση προσωνυμίας στην επωνυμία του 1 ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων.
13. Περί γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου για την επέκταση εγκαταστάσεων της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΙΩΑΝ. ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ο.Ε.»

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button