Δρομολόγια ΚΤΕΛ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΕΓΑΡΑ – ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΑ – ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΑ – ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΜΕΓΑΡΑ
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
18:00
19:45
20:45
06:30
07:15
08:15
09:15
11:15
12:15
13:15
14:15
15:15
16:15
17:15
19:15
21:00
22:15
06:00
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:30
07:15
09:15
11:15
13:15
15:15
17:15
19:15
22:00
06:00
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:30
07:15
09:15
11:15
13:15
15:15
17:15
19:15
22:00
ΑΘΗΝΑ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ – ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ – ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ – ΑΘΗΝΑ
07:15
15:15
09:15
17:15
07:15
15:15
09:15
17:15
07:15
15:15
09:15
17:15
ΑΘΗΝΑ – ΚΙΝΕΤΑ ΚΙΝΕΤΑ – ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΚΙΝΕΤΑ ΚΙΝΕΤΑ – ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΚΙΝΕΤΑ ΚΙΝΕΤΑ – ΑΘΗΝΑ
13:15 13:15 13:15
ΜΕΓΑΡΑ – ΠΑΧΗ ΠΑΧΗ – ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΑ – ΠΑΧΗ ΠΑΧΗ – ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΑ – ΠΑΧΗ ΠΑΧΗ – ΜΕΓΑΡΑ

 
Επιπλέον:
Μέγαρα-Κινέτα: 07:00 και 14:15
Μέγαρα-Αλεποχώρι: 08:15 και 16:15