Δρομολόγια ΚΤΕΛ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΕΓΑΡΑ – ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΑ – ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΑ – ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΜΕΓΑΡΑ
05:00
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
18:00
19:45
20:45
06:15
07:15
08:15
09:15
11:15
12:15
13:15
14:15
15:15
16:15
17:15
18:15
19:15
20:15
21:15
22:30
06:00
08:00
10:00
12:00
13:00
14:00
16:00
17:00
18:00
19:45
20:45
07:15
09:15
11:15
13:15
14:15
15:15
17:15
18:15
19:15
21:15
22:30
06:00
08:00
10:00
12:00
13:00
14:00
16:00
17:00
18:00
19:45
20:45
07:15
09:15
11:15
13:15
14:15
15:15
17:15
18:15
19:15
21:15
22:30
ΑΘΗΝΑ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ – ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ – ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ – ΑΘΗΝΑ
06:15
10:15
14:15
17:15
08:15
12:15
16:15
20:00
07:15
11:15
14:15
17:15
09:15
13:15
16:15
20:00
07:15
11:15
14:15
17:15
09:15
13:15
16:15
20:00
ΑΘΗΝΑ – ΚΙΝΕΤΑ ΚΙΝΕΤΑ – ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΚΙΝΕΤΑ ΚΙΝΕΤΑ – ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΚΙΝΕΤΑ ΚΙΝΕΤΑ – ΑΘΗΝΑ
06:15
13:15
07:30
14:30
13:15 08:45
14:45
07:15
13:15
08:45
14:45
ΜΕΓΑΡΑ – ΠΑΧΗ ΠΑΧΗ – ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΑ – ΠΑΧΗ ΠΑΧΗ – ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΑ – ΠΑΧΗ ΠΑΧΗ – ΜΕΓΑΡΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με ισχύ από το Σάββατο 27 Ιουνίου.

Back to top button