Δρομολόγια ΚΤΕΛ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΕΓΑΡΑ – ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΑ – ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΑ – ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΜΕΓΑΡΑ
05:00
05:50
06:30
07:00
07:30
08:00
09:00
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:15
06:15
07:00
08:15
09:15
10:15
11:15
12:15
13:15
14:15
15:00
15:45
16:30
17:15
18:00
19:30
20:15
21:15
22:30
06:00
08:00
09:00
10:00
12:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:30
21:15
07:15
09:15
11:15
12:15
13:15
15:15
16:15
17:15
18:15
19:15
20:45
22:30
06:00
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
17:00
18:00
19:30
21:15
07:15
09:15
11:15
13:15
15:15
17:15
18:15
19:15
20:45
22:30
ΑΘΗΝΑ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ – ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ – ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ – ΑΘΗΝΑ
06:15
14:15
08:15
16:15
07:15
15:15
09:15
17:15
07:15
15:15
09:15
17:15
ΜΕΓΑΡΑ – ΚΙΝΕΤΑ ΚΙΝΕΤΑ – ΜΕΓΑΡΑ ΑΘΗΝΑ – ΚΙΝΕΤΑ ΚΙΝΕΤΑ – ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΚΙΝΕΤΑ ΚΙΝΕΤΑ – ΑΘΗΝΑ
07:00 από Μέγαρα
13:15 από Αθήνα
14:15 από Μέγαρα
07:30 έως Αθήνα
14:5
ΜΕΓΑΡΑ – ΠΑΧΗ ΠΑΧΗ – ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΑ – ΠΑΧΗ ΠΑΧΗ – ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΑ – ΠΑΧΗ ΠΑΧΗ – ΜΕΓΑΡΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Τα δρομολόγια από και προς Αλεποχώρι ενδέχεται να πραγματοποιούνται με μετεπιβίβαση στα Μέγαρα.
*Τα δρομολόγια από και προς Κινέτα ενδέχεται να πραγματοποιούνται με μετεπιβίβαση στα Μέγαρα

Με ισχύ από την 21 Σεπτεμβρίου 2021.

Αλλαγές στα δρομολόγια μπορεί να γίνουν με ανάρτηση στα σταθμαρχεία χωρίς προειδοποίηση.

Back to top button