Δρομολόγια ΚΤΕΛ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΕΓΑΡΑ – ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΑ – ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΑ – ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΜΕΓΑΡΑ
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:30
21:15
06:15
07:15
08:15
09:15
10:15
12:15
13:15
14:15
15:15
16:15
17:15
18:15
19:15
20:45
22:30
06:00
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:30
07:15
09:15
11:15
13:15
15:15
17:15
19:15
22:15
06:00
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:30
07:15
09:15
11:15
13:15
15:15
17:15
19:15
22:15
ΑΘΗΝΑ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ – ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ – ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ – ΑΘΗΝΑ
06:15
09:15
14:15
17:15
08:15
11:15
16:15
20:30
07:15
11:15
14:15
17:15
09:15
11:15
17:15
19:45
07:15
11:15
14:15
17:15
09:15
11:15
17:15
19:45
ΑΘΗΝΑ – ΚΙΝΕΤΑ ΚΙΝΕΤΑ – ΜΕΓΑΡΑ ΑΘΗΝΑ – ΚΙΝΕΤΑ ΚΙΝΕΤΑ – ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΚΙΝΕΤΑ ΚΙΝΕΤΑ – ΑΘΗΝΑ
ΜΕΓΑΡΑ – ΠΑΧΗ ΠΑΧΗ – ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΑ – ΠΑΧΗ ΠΑΧΗ – ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΓΑΡΑ – ΠΑΧΗ ΠΑΧΗ – ΜΕΓΑΡΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Τα δρομολόγια από και προς Αλεποχώρι ενδέχεται να πραγματοποιούνται με μετεπιβίβαση στα Μέγαρα.
*Τα δρομολόγια από και προσ Κινζτα ενδζχεται να πραγματοποιοφνται με μετεπιβίβαςη στα Μέγαρα

Με ισχύ από την Παρασκευή 18 Ιουνίου.

Αλλαγές στα δρομολόγια μπορεί να γίνουν με ανάρτηση στα σταθμαρχεία χωρίς προειδοποίηση.

Back to top button