Συνάντηση Βασιλείου με τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Ι. Μπαλάφα για τα θέματα των τσιγγάνων που ταλανίζουν την περιοχή

Κατόπιν πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής, κ. Γ. Βασιλείου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, κ. Ι. Μπαλάφα, την Παρασκευή 12-2-2016 με συμμετοχή των συνεργατών τους, κ. Δ. Μπουρίκου και κ. Ζ. Τσοροβά αντίστοιχα, σχετικά με τα ζητήματα των τσιγγάνων που ταλανίζουν την Δυτική Αττική.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, παρουσίασε συνολικά τα προβλήματα των περιοχών διαβίωσης των τσιγγάνων στη Δυτική Αττική, τις ενέργειες και τις δράσεις της Αντιπεριφέρειας αλλά και την ανάγκη ευρύτερων δράσεων στα πεδία της στεγαστικής αποκατάστασης, της απασχόλησης, της υγείας-κοινωνικής μέριμνας, του αθλητισμού και πολιτισμού, με σκοπό την οικοδόμηση συνθηκών αρμονικής κοινωνικής συμβίωσης και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων της Δυτικής Αττικής. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, κ. Ι. Μπαλάφας,  αναφέρθηκε στην ανάγκη συνολικής στρατηγικής για τα θέματα και των τσιγγάνων, τις ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί για τον διυπουργικό συντονισμό και την προώθηση μέτρων για συγκεκριμένες περιοχές, με ιδιαίτερη έμφαση και στη Δυτική Αττική.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Υφυπουργός συμφώνησαν στην εγκαινίαση μιας συστηματικής συνεργασίας για το εν λόγω θέμα, προκειμένου να υπάρξουν στοχευμένες παρεμβάσεις σε χωρικές ενότητες της Δυτικής Αττικής, και την ανάγκη επεξεργασίας και προώθησης συγκεκριμένων θεσμικών ρυθμίσεων για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων, όπως οι ακατάλληλες εγκατα-στάσεις, που έχουν αρνητικές συνέπειες τόσο για τους ίδιους τους τσιγγάνους όσο και για την ευρύτερη περιοχή διαβίωσής τους.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το ζήτημα της αρμονικής συμβίωσης με τους τσιγγάνους και την εν γένει αναβάθμιση ποιότητας ζωής των περιοχών διαβίωσής τους απαιτεί συστηματική, πολύπλευρη και σοβαρή προσπάθεια, μακριά από εύκολα στερεότυπα, ρητορική μίσους και τσιγγανοφοβίας. Σήμερα, στο πρόσωπο του Υφ. Εσωτερικών, κ. Γ. Μπαλάφα, βρήκαμε έναν σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια, γεγονός ελπιδοφόρο για τη Δυτική Αττική και τους κατοίκους της. Συνεχίζουμε και εντείνουμε την προσπάθειά μας».

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button