Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Δευτέρα 15/4/2019

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραΐτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 15 η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα & ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2019.
2. Αναμόρφωση πρ/σμού Δήμου οικον. έτους 2019.
3. Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητίας ΕΠΑΛ, μαθητείας ΕΠΑΣ, μαθητείας ΙΕΚ) για απασχόληση στον Δήμο Μεγαρέων κατά το σχολικό έτος 2019 -2020.
4. Ορισμός Προέδρου και αναπληρωτή αυτού για το Α/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2019.
5. Περί έγκρισης της μελέτης και καθορισμού τρόπου δημοπράτησης της προμήθειας: «Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος στο δίκτυο ύδρευσης των μεγάρων για την βελτίωση διαχείρισης των υδάτων και την μείωση των απωλειών με εφαρμογή μέτρησης και χρέωσης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή».
6. Διαγραφή ποσού επ’ ονόματι Σωτηρίου Καρβέλα του Αλεξ. και επιστροφή ποσού στον ίδιο, λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων.
7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: «Αναβίωση εθίμων αποκριάς (Ηχητικές υπηρεσίες)», (Αριθ.πρωτ. 7772/9-4-2019).
8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Κούλουμα Δημοτικής Κοινότητας Ν. Περάμου» (Αριθ. Πρωτ. 7776/9-4-2019).
9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: «Συντήρηση επισκευές μεταφορικών μέσων 2019» (Αριθ.πρωτ. 7463/4-4-2019).
10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: «Συντήρηση επισκευές μεταφορικών μέσων 2019» (αριθ. Πρωτ. 7465/4-4-2019).
11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: «Συντήρηση επισκευές μεταφορικών μέσων 2019» (Αριθ.πρωτ. 7891/10-4-2019).
12. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου περί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων δραστηριότητας διασύνδεση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της νήσου Κρήτης με το Ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Σ.Ρ.- ΑΤΤΙΚΗ – ΚΡΗΤΗ (ΚΟΡΑΚΙΑ).

Παρόμοια άρθρα

Back to top button