Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 16/10/2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 16η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων, έτους 2018.
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2018.
3. Αναμόρφωση πρ/σμού του δημ. ΝΠΔΔ ‘’ΗΡΟΔΩΡΟΣ’’ οικονομικού έτους 2018.
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ οικονομικού έτους 2018.
5. Ψήφιση τροποποιημένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) (στοχοθεσίας) οικονομικού έτους 2018.
6. Έγκριση της υπ’ αριθ, πρωτ. 84/2018 απόφασης Δ.Σ. της ΔΗΚΕΔΗΜΕ περί αναμόρφωσης στοχοθεσίας στο πλαίσιο παρακολούθησης Ο.Π.Δ. 2018.
7. Έγκριση της 374/18 απόφασης του δημ.ΝΠΔΔ ΗΡΟΔΩΡΟΣ: «περί έγκρισης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο παρακολούθησης του ΟΠΔ.2018.
8. Επικύρωση πρωτοκόλλου  συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μεγαρέων και του Δήμου Σάμου και ορισμός εκπροσώπου.
9. Περί έγκρισης συμφώνου αποδοχής όρων απόφασης ένταξης πράξης προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.
10. Έγκριση του μοντέλου βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης, Αυτοματοποίησης & Διαχείρισης του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων (οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαρέων, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης & έγκριση της προετοιμασίας για την διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών & εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών.
11. Εξειδίκευση δαπανών της εκδήλωσης: «Εορτής 28 Οκτωβρίου (παρέλαση)».
12. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή στο 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στις 8-11/11/18 στον Βόλο.
13. Περί έγκρισης δαπάνης ταφής άπορου Δημότη Μεγάρων σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4483/17.
14. Διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.
15. Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων.
16. Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου Κινέττας.
17. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και του σχολικού τροχονόμου (Γ’Δόση 2018).
18. Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιας δικηγόρου Οικονόμου Γεωργίας – Παγώνας.
19. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 195/2018 απόφασης. Δημοτικού Συμβυλίου ως προς τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή βασικού κεντρικού δρόμου πρόσβασης στη περιοχή ‘’Ντουράκο’’ Αλεποχωρίου Δήμου Μεγαρέων στη θέση ‘’Λιοφάτιστα’’ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού».
20. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Ανάπλαση κεντρικής παιδικής χαράς Νέας Περάμου στην Δημοτική Κοινότητα Ν.Περάμου».
21. Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση κεντρικής παιδικής χαράς Ν.1 στην Δημοτική Κοινότητα Ν.Περάμου».
22. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση – επισκευή οδικού δικτύου Δημοτικής .Κοινότητας Ν. Περάμου-Αστικό Τμήμα».
23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή – συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Μεγαρέων».
24. Περί της κυκλοφοριακής ρύθμισης στην οδό Σπ.Καραγιώργου και Τεπελενίου (κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου). 25. Περί έγκρισης δεδομένων μελέτης με τίτλο: «Μελέτη εσωτερικού δικτύου ομβρίων περιοχής κέντρου και «Πούντας» της Δ.Κ. Νέας Περάμου Δήμου Μεγαρέων».
26. Έγκριση επιπλέον υπηρεσιών για τους δημότες μας από το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία του Δήμου (ΚΕΠ Υγείας).
27. Περί ανάκλησης της υπ’ αριθ. 163/18 απόφασης .Δημοτικού Συμβουλίου «περί απευθείας εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου στην Έξω Βρύση Μεγάρων στο Ο.Τ 664,στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγών Κηπευτικών Μεγάρων».
28. Περί έγκριση μίσθωσης αγροτεμαχίου για προσωρινή εναπόθεση καμμένων κλαδιών και δένδρων στην Κινέττα.
29. Περί χορήγησης αδείας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στην Ιωάννα Κ. Κολιαλή.
30. Εξαίρεση αιγιαλού/ων στα όρια του Δήμου Μεγαρέων από τις διαδικασίες που αφορούν την απλή χρήση τους, για ειδικούς λόγους (ιστορικούς, περιβαλλοντικούς, επικινδυνότητας κ.λ.π.).
31. Έγκριση του υπ΄ αριθ.Πρωτ.17064/11-9-18 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: «Συντήρηση- επισκευές μεταφορικών μέσων 2018».
32. Αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου «Ενέργειες Προκατάρτισης των ΡΟΜΑ στην Ελληνική Γλώσσα».
33. Αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου "Συμβουλευτική και Κοινωνική Υποστήριξη των ΡΟΜΑ.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button