Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 29-12-2015

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 29 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικον. έτους 2015.
 • Διόρθωση της υπ’ αριθ. 289/2012 αποφάσεως Δημοτικού Σ/λίου ως προς την ειδικότητα του Ιωάννη Σιδέρη.
 • Ορισμός ελεγκτών για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για το έτος 2015.
 • Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης κενωθέντος περιπτέρου απευθείας σε δικαιούχους της παρ. 4 του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014.
 • Ορισμός οργάνου για τον έλεγχο και την βεβαίωση των παραβάσεων που αφορούν στη λειτουργία των παιδότοπων.
 • Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλεως Μεγάρων.
 • Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου Κινέττας.
 • Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και σχολικών τροχονόμων (δ’ δόση 2015).
 • Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου 1: «Ανάπλαση Κεντρικής Παιδικής Χαράς Νο1 στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Περάμου».
 • Κατάρτιση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου μας οικον. έτους 2016.

 

Και στις 21:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 • Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου μας οικονομικού έτους 2016.
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 111/2015 απόφασης του Δ.Σ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ», περί ψήφισης πρ/σμού του δημ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικον. έτους 2016.
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 65/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ περί έγκρισης πρ/σμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. οικον. έτους 2016.
 • Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Μεγαρέων οικον. έτους 2016.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button