Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων Τρίτη 16/4/2019

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 16 η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας Δ/ξεως:

1. Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων επί του «Κανονισμού λειτουργίας θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων Δήμου Μεγαρέων».
2. Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων για την ίδρυση νέων χερσαίων συνοδών υποδομών και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στην περιοχή «Κάτω Αλώνι – Κακιά Σκάλα» Δήμου Μεγαρέων του φορέα «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΚΙΡΩΝΙΣ Α.Ε.».
3. Περί δημιουργίας «Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης».
4. Προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δημοτικές οδούς (κλείσιμο δρόμων) στο πλαίσιο διεξαγωγής του 4 ου Αγώνα Δρόμου Λιμένων Μεγάρων – Νέας Περάμου, την Κυριακή 5/5/2019.
5. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στην εταιρεία «LOUBIER A.E.» για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της, το οποίο λειτουργεί στην 55,5 χλμ. Π.Ε.Ο.Α.Κ. παραλιακής Κινέττας του Δήμου Μεγαρέων.

Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Ηλίας Γ. Μουσταΐρας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button