Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 11-8-2015

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 11 Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 • Περί απονομής τιμητικής πλακέτας και περγαμηνής στον Γεώργιο Καν. Παπαγιάννη για την συμμετοχή του στην Εθνική Ελλάδος Εφήβων Μπάσκετ, Πρωταθλήτρια Ευρώπης έτους 2015
 • Περί σύναψης δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την ισοσκέλιση του πρ/σμού του Δήμου μας οικονομικού έτους 2015
 • Συμμετοχή του Δήμου Μεγαρέων στο έργο LERI με συντονιστή για την Ελλάδα την εταιρεία BOLT International Consulting
 • Ορισμός Γραμματέα στην Επιτροπή επιλύσεως διά συμβιβασμού φορολογικών διαφορών έτους 2015
 • Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Δημ. Παππά
 • Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Αναστ. Δήμα
 • Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Ιωάν. Κουβέλη
 • Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους επιτροπής παραλαβής προμηθειών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσίας, εργασίας ή πραγματοποίησης μεταφοράς (άρθρο 67 παρ. 1 του Π.Δ/τος 28/80)
 • Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 18/2015 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί κοπής ενός ευκαλύπτου επί της οδού Κρήτης αρ. 1 στην Ν. Πέραμο»
 • Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 20/2015 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί μετατόπισης των δύο κλειστών περιπτέρων που βρίσκονται στην Κεντρική Πλατεία της πόλης των Μεγάρων»
 • Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων Ν. Περάμου»

Παρόμοια άρθρα

Back to top button