Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 29/3/2016

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 29 Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι θέματος:

  • Έγκριση ισολογισμού Δήμου Μεγαρέων χρήσης έτους 2012.

 

και ώρα 21:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ.  «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικονομικού έτους 2016.
  • Περί επιστροφής ποσού 593,43 € εκ τελών φωτισμού – καθαριότητος & ηλεκτροδοτούμενων  χώρων στον Ανδρ. Γιατρά ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button