Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 12 Αυγούστου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 12η Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικον. έτους 2019.
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΗ.Κ.ΕΔΗ.ΜΕ οικονομικού έτους 2019
 3. Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμού Δήμου Μεγαρέων Β’ τριμήνου 2019.
 4. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσία) Β’ τριμήνου 2019.
 5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 151/2019 αποφάσεως του Διοικ. Σ/λίου του δημ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί: «υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2019 για το 2o τρίμηνο»
 6. Περί έγκρισης των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. της 31/12/2019 (χρήση 1ης Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2018) βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014).
 7. Περί αποδοχής χρηματοδότησης της Πράξης «Κατασκευή αγροτικού δρόμου στην θέση Άγιος Βλάσιος» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011060277 στην Δράση 4.3.4. του Υπομέτρου 4.3 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
 8. Περί αποδοχής χρηματοδότησης της Πράξης «Κατασκευή αγροτικού δρόμου στην θέση Παπαφράγκου Σπίτι» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011060277 στην Δράση 4.3.4. του Υπομέτρου 4.3 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
 9. Εξειδίκευση δαπανών για τα «Περάμεια» Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου.
 10. Εξειδίκευση δαπανών για την εκδήλωση «Μικρασιάτικα».
 11. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Λαγού Ελευθερίου
 12. Έγκριση της υπ’ αριθ. 53/2019 αποφάσεως Διοικ. Σ/λίου ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. «περί ορισμού ποσού εγγραφής και μηνιαίων διδάκτρων, τελών, δικαιωμάτων και υποτροφιών διδακτικού έτους 2019 – 2020 των μαθητών του ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ».
 13. Έγκριση της υπ’ αριθ. 54/2019 αποφάσεως Διοικ. Σ/λίου ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. «περί ορισμού ποσού εγγραφής και μηνιαίων διδάκτρων των μαθητών του Εργαστηρίου Εικαστικών και Καλών Τεχνών της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για το διδακτικό έτος 2019-2020».
 14. Περί παράτασης του συνολικού χρόνου της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης και αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω διάβρωσης και ανακατασκευή των τμημάτων τοίχων που έχουν καταρρεύσει στην παραλία Βαρέας».
 15. Έγκριση του από 1/8/2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας : «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής, υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού κ.λ.π. Δήμου Μεγαρέων»
 16. Έγκριση του από 1/8/2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης, δημοτ, κατάστασης και πρωτοκόλλου για το έτος 2019»
 17. Έγκριση του από 17/7/2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: “Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ωρίμανσης φακέλου) από Χρηματοδοτικό Σύμβουλο για ένταξη έργων σε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Αττικής”.
 18. Ορισμός αρμοδίου ελεγκτικού οργάνου για τον έλεγχο και την βεβαίωση των παραβάσεων που αφορούν στην λειτουργία παιδότοπων.
 19. Μεταστέγαση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων λόγω μη καταλληλότητας του κτηρίου και συστέγασή του με άλλες Σχολικές Μονάδες
 20. Μεταστέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Μεγάρων και συστέγασή του με άλλη Σχολική Μονάδα.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button