Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 18/07/2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 18 η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρη & ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, έτους 2018.
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2018.
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ οικονομικού έτους 2018.
4. Ορισμός δικαιούχων Δημοτικών Συμβούλων, καθορισμός ύψους αποζημίωσης ανά συνεδρίαση και ορισμός διαστημάτων καταβολής τους, σύμφωνα με την ΚΥΑ 11836/17-4-2018 των Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών.
5. Επιλογή χώρου γα την διεξαγωγή της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.
6. Περί ανάληψης δαπάνης των λειτουργικών εξόδων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Περάμου.
7. Περί ανάληψης δαπάνης των λειτουργικών εξόδων του 2ου Νηπιαγωγείου Νέας Περάμου.
8. Περί έγκρισης αιτήματος για την υλοποίηση παρεμβάσεων στο πλαίσιο της Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης στην Επιτροπή Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων της παρ. 1 του αρ. 159 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31-07-2017).
9. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου/Παροχής Συσσιτίου.
10. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Κανονισμού λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου.
11. Περί χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στην Αργυρώ Κ. Τζεμπελίκου.
12. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Ν. Περάμου».
13. Περί παράτασης περαίωσης του έργου: «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – Έργα Β’ Φάσης».
14. Αποδοχή των όρων του Γ.Ε.Σ για την Διάνοιξη πεζοδρόμου στην νότια πλευρά της Σχολής Πυροβολικού στο Στρ/δο «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ».

Παρόμοια άρθρα

Back to top button