Αποχώρηση μείζονος αντιπολίτευσης από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Αποχώρηση μείζονος αντιπολίτευσης από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Η μείζων αντιπολίτευση κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 και κατά την συζήτηση του 6ου θέματος το οποίο αφορούσε στο προσύμφωνο μεταξύ δήμου και ΕΥΔΑΠ για την διαχείριση του δικτύου ύδρευσης και την τακτοποίηση των χρεών του δήμου Μεγαρέων προς την ΕΥΔΑΠ, για μια ακόμα φορά τράπηκε σε φυγή.

Δεν μπόρεσε να αντέξει το βάρος μιας τόσο σοβαρής συζήτησης αλλά κυρίως το βάρος των ευθυνών της για την τραγική εξέλιξη που είχε η ΔΕΥΑΜ και για τα επακόλουθα της λύσης της εταιρείας.

Τόσο με το προσύμφωνο του 1999, που είχε υπογραφεί και από τις 2 πλευρές (δήμος ΜεγαρέωνΕΥΔΑΠ) όσο και με το προσύμφωνο του 2009 που (ευτυχώς) τελικά δεν εγκρίθηκε από την Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας, η διοίκηση Στρατιώτη προκάλεσε την οικονομική κατάρρευση της εταιρείας και έθεσε τον δήμο σε κατάσταση χρεοκοπίας αφού σύμφωνα με το ΦΕΚ 299/23-3-2010, Αριθ. 441 της λύσης της εταιρείας, τα χρέη της ήταν ο δήμος υποχρεωμένος να τα εντάξει στον τρέχοντα προϋπολογισμό.

 

Μετά την πολύ ισχυρή παρέμβαση της παρούσας διοίκησης του δήμου, το προσύμφωνο και τις τροποποιήσεις αυτού το οποίο φέρεται προς ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο κατόπιν της σχετικής εισήγησης του δημάρχου, διασφαλίζεται η διαγραφή τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ευρώ από ένα χρέος που υπερέβαινε τα 32 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τις ληξιπρόθεσμες προσαυξήσεις.

 

Όμως πλέον αυτού διασφαλίζεται

       I.      Η κυριότητα και η νομή του δικτύου ύδρευσης αφού μιλάμε μόνο για διαχείριση εκ μέρους της ΕΥΔΑΠ

    II.      Το κέρδος που προκύπτει από την επανατιμολόγηση του νερού από 8/6/1999 μέχρι και 31/5/2007 το οποίο ανέρχεται, σύμφωνα με την εκτίμηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου στα 6 εκατομμύρια ευρώ

 III.      Η κυριότητα και νομή καθώς και τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων

 IV.      Η εργασιακή απασχόληση των υπαλλήλων του δήμου από την ΕΥΔΑΠ

 

Όλα αυτά η διοίκηση Μαρινάκη τα πέτυχε μέσα σ’ ένα διάστημα ΜΟΛΙΣ 6 μηνών, σε αντίθεση με την διοίκηση Στρατιώτη η οποία έθεσε με τις ενέργειές της στο συγκεκριμένο θέμα τον δήμο Μεγαρέων σε καθεστώς επαπειλούμενης χρεοκοπίας.

Επομένως έτσι εξηγείται γιατί η μείζων αντιπολίτευση επέλεξε τον δρόμο της εσκεμμένης αποχώρησης από την συνεδρίαση.

 

Ενώ από σοβαρούς πολιτικούς η αποχώρηση από την συνεδρίαση αποτελεί έσχατο μέσον έκφρασης αντίθεσης και αντιπαράθεσης, εδώ τείνει να γίνει πανάκεια από την μείζονα αντιπολίτευση κάθε φορά που στερείται επιχειρημάτων και σοβαρού πολιτικού λόγου.

therealstory-728×90

Related posts