Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων στις 27/05

Δελτίο τύπου του Δήμου Μεγαρέων αναφέρει: «Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη την 27η Μαΐου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Περί τροποποίησης του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2024.

2. Περί τροποποίησης της υπ’ αριθμό 86/2024 (ΑΔΑ: 6011ΩΚΠ-2Η3) απόφασης του δημοτικού συμβουλίου “Περί χαρακτηρισμού κωδικών αριθμών εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2024, ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής”.

3. Περί έγκρισης καθορισμού του αριθμού μαθητευομένων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στον Δήμο Μεγαρέων, κατά την περίοδο 2024 – 2025.

4. Περί έγκρισης της κατανομής της Β’ δόσης 2024 της τακτικής επιχορήγησης από το Υπ. Εσωτερικών, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

5. Περί καθορισμού ημερομηνίας, κριτηρίων και τρόπου υποβολής, επιλογής παιδιών για εγγραφή τους στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς σχολικής περιόδου 2024-2025.

6. Περί έγκρισης του απολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαρέων.

7. Περί γνωμοδότησης για την λειτουργία παραρτήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Μεγάρων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων για το σχολικό έτος 2024-2025.

8. Περί γνωμοδότησης για την λειτουργία παραρτήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Μεγάρων στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων για το σχολικό έτος 2024-2025.

9. Περί γνωμοδότησης για την λειτουργία παραρτήματος του 3ου Νηπιαγωγείου Μεγάρων στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων για το σχολικό έτος 2024-2025.

10. Περί γνωμοδότησης για την λειτουργία παραρτήματος του 4ου Νηπιαγωγείου Μεγάρων στο χώρο του παλαιού 7ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων για το σχολικό έτος 2024-2025.

11. Περί έγκρισης μίσθωσης κτιρίου για την στέγαση μέρους των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου (Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο).

12. Περί εκμίσθωσης ακινήτου – ισόγειου καταστήματος Άλσους Θεόγνιδος, στη θέση Κουρκούρι Δήμου Μεγαρέων (Ο.Τ. 337).

13. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 112/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με τίτλο: <<Περί έγκρισης τροποποίησης της υπ’ αριθ. 178/2022 απόφασης του Δ.Σ/λίου με τίτλο «Περί τοποθέτησης ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης σε δρόμο της Πάχης παράλληλο με τον παραλιακό που εξυπηρετεί τις παρόδιες ιδιοκτησίες», και τοποθέτηση νέων πινακίδων σε άλλο δρόμο της Πάχης>>.

14. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 115/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με τίτλο: <<Περί έγκρισης σήμανσης σε διαβάσεις τρένου από την εταιρεία Railbiking in Greece>>.

15. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 116/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με τίτλο: <<Περί έγκρισης απαγόρευσης στάθμευσης των οχημάτων στην είσοδο- έξοδο ιδιωτικού ισόγειο χώρου, και έγκριση ρυθμιστικής πινακίδας, επί της οδού Ευάγγελου Κιούση>>.

16. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 117/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με τίτλο: <<Περί έγκρισης απαγόρευσης στάθμευσης των οχημάτων στην είσοδο- έξοδο ιδιωτικού ισόγειο χώρου, και έγκριση ρυθμιστικής πινακίδας, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου>>.

17. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 118/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με τίτλο: <<Περί έγκρισης απαγόρευσης στάθμευσης εμπρός από ιδιοκτησία ΑΜΕΑ>>.

18. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 119/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με τίτλο: <<Περί έγκρισης χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στα Μέγαρα>>.

19. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού ή μη των οριογραμμών τμήματος ρέματος μεταξύ των Ο.Τ. Γ203 και Γ217 στην περιοχή Λουτρόπυργος, Δ.Ε. Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων.

20. Περί έγκρισης ή μη της 2ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου: <<ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΠ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ>>.

21. Περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: <<ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ>>.

22. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης αδείας στον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο «ΑΠΟΛΛΩΝ» Δυτ. Αττικής για την διεξαγωγή του αγώνα δρόμου με την επωνυμία «3ος ΑQUAMARE», στην περιοχή «Βαρέα» στα Μέγαρα.

23. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης αδείας στον διεθνή σύνδεσμο «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» για τη διεξαγωγή του 42ου διεθνούς αγώνα υπεραποστάσεων «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ».

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Σπυρίδων Ν. Χατζής

Παρόμοια άρθρα

Back to top button