Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων στις 19/06

Δελτίο τύπου του Δήμου Μεγαρέων αναφέρει: «Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ. Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη την 19η Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Περί έγκρισης ή μη τροποποίησης του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2024.

2. Περί έγκρισης ή μη αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2024.

3. Περί έγκρισης ή μη του επικαιροποημένου Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας των Δασικών Πυρκαγιών – ΙΟΛΑΟΣ Δήμου Μεγαρέων.

4. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 130/2024 απόφασης της Δημοτικής επιτροπής με τίτλο: <<Περί έγκρισης ή μη της μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων «Οινοποιητικής εγκατάστασης», επί της ανωνύμου οδού στην θέσης «Νάστου Περιβόλι» εκτός σχεδίου πόλεως του Δήμου Μεγαρέων, εκτός ορίων οικισμού>>.

5. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 131/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με τίτλο: <<Περί έγκρισης της απαγόρευσης στάθμευσης των οχημάτων στην είσοδο- έξοδο ιδιωτικού χώρου στάθμευσης>>.

6. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 132/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με τίτλο: <<Περί έγκρισης τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων σε πεζοδρόμιο στα Μέγαρα>>.

7. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 141/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με τίτλο: <<Περί έγκρισης της τεχνικής μελέτης με τις συμπληρωματικές προτάσεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας, καθώς και την έγκριση ή μη, για την πραγματοποίηση της εθελοντικής δράσης στις 29/6/2024, με τη συμμετοχή των εργαζομένων της εταιρείας HELLENIQ ENERGY>>.

8. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 142/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με τίτλο: <<Περί καθορισμού ή μη αριθμού αδειών και προσδιορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ανά είδος αδειών για το έτος 2024, στις Δημοτικές Κοινότητες Μεγαρέων, Κινέτας και Νέας Περάμου>>.

9. Περί έγκρισης ή μη του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: <<ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019-2020 ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ» >>.

10. Περί γνωμοδότησης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων δραστηριότητας με τίτλο <<Πτηνοτροφείο εκτροφής ωοτόκων ορνίθων>> στη θέση <<Κολάτα>> του Δήμου Μεγαρέων, με φορέα του έργου τους <<Απόστολος και Κωνσταντίνος Σταυράκης>> ».

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Σπυρίδων Ν. Χατζής

Παρόμοια άρθρα

Back to top button