Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων στις 12/09

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη την 12η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Περί έγκρισης ή μη επικαιροποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Μεγαρέων».
2. Περί έγκρισης ή μη πρόσληψης πρόσθετου Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση της τροποποιημένης Πράξης <<Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Μεγαρέων» με κωδικό ΟΠΣ: 2406 στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2021-2027>>.
3. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης οριακής προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (2019)»

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Δ. Δήμας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button