Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 10/10/2017

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων πραγματοποιείται στις 10 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι θέματος:
Έγκριση ισολογισμού Δήμου Μεγαρέων χρήσης έτους 2015.

Και στη συνέχεια στις 21:00, δεύτερη συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2017.
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικονομικού έτους 2017.
3. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για εγκατάσταση και λειτουργία Μονάδας Ανακύκλωσης Στερεών και μη επικινδύνων αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) της εταιρείας ΑΦΟΙ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ ΕΠΕ στην θέση «Του Καλόγερου το Κομμάτι» του Δήμου Μεγάρων.
4. Περί του χρόνου της εποχιακής λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας «SUN» της Ο.Ε. ΑΦΟΙ ΚΟΥΒΑΡΑ.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button