Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Δευτέρα 6/6/2016

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 6 Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

  • Έγκριση απασχόλησης μαθητών του ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ για πρακτική άσκηση στον Δήμο Μεγαρέων και καθορισμός του αριθμού αυτών κατά τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017 -2018
  • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Πολιτιστικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου.
  • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Μεγαρέων.
  • Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους σήμανσης ζώων συντροφιάς.
  • Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.
  •  Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (β’ δόση 2016).
  • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έτους 2015».
  • Έγκριση μελέτης με τίτλο «Παρεμβάσεις επισκευών σε αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Μεγαρέων».
  • Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση κεντρικής παιδικής χαράς Νο1 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου».
  • Ανακήρυξη του Δήμου Μεγαρέων ως Ελεύθερη Ζώνη από τις TTIP – CETA – TISA και συνυπογραφή υπ’ αυτού της Διακήρυξης της Βαρκελώνης

Παρόμοια άρθρα

Back to top button