Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 27-5-2015

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 27 Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι θεμάτων:

 

  • Έγκριση απολογισμού Δήμου Μεγαρέων οικονομικού έτους 2014
  • Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, ειδικότητας Υ.Ε. εργατών για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button