Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Δευτέρα 16/04/2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 16η Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Αναμόρφωση προϋπ/σμού δημ. ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικον. έτους 2018.
2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για το έθιμο του ΜΑΗ 2018.
3. Ομοίως για την εκδήλωση Μνήμης για την βύθιση του Αντιτορπιλικού «ΨΑΡΡΑ».
4. Ομοίως για τον Αγώνα Δρόμου Λιμένων Μεγάρων – Νέας Περάμου.
5. Ομοίως για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Μεγαρέων.
6. Ομοίως για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Πολιτιστικό Κέντρο Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου.
7. Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων.
8. Περί δενδροφύτευσης Λόφου Στίκα.
9. Περί οριστικής παραλαβής των εργασιών που εκτελέστηκαν με την εργολαβία: «8ο Νηπιαγωγείο & Α.Π.Χ. – Κλειστό Γυμναστήριο Μεγάρων» από την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «Ελληνική Δομική ΑΤΕΕ».
10. Περί έγκρισης μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή σταμπωτού οδοστρώματος στην οδό Κολοκοτρώνη».
11. Περί παράτασης περαίωσης του έργου: «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Νέας Περάμου».
12. Έγκριση των υπ’αριθ.7587/10-4-2018, 7588/10-4-2018 & 7589/10-4-2018 πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου.
13. Περί μείωσης του μηνιαίου μισθώματος του ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΑΙΑ ΟΣΕ επί της πλατείας Βασ. Κων/νου στα Μέγαρα.
14. Περί αποδοχής παραχώρησης χρήσης άνευ οικονομικού ανταλλάγματος των μηχανημάτων έργου με αριθ. κυκλοφορίας ΚΥ 208, ΚΥ 209, ΚΥ 210 και ΚΥ 201 και του φορτηγού με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 4644 από την Περιφέρεια Αττικής στον Δήμο μας και έγκριση των όρων της σχετικής σύμβασης.
15. Αποδοχή όρων για την λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Μεγαρέων Ν. Αττικής με το Τ.Π. και Δανείων, σύμφωνα με τις δ/ξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.4445/2016 και ισχύει.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button