Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 15 Οκτωβρίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 15η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2019.
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικον. έτους 2019.
 3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 152/2019 απόφασης του Δ.Σ. του δημ. ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων για το οικον. έτος 2017 (ισολογισμός 2017).
 4. Ορισμός Διοικ. Συμβουλίου του δημοτ. ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαρέων».
 5. Ορισμός Διοικ. Συμβουλίου του δημοτ. ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαρέων».
 6. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης του ετησίου προγράμματος δράσης και της εκτέλεσης της ετήσιας έκθεσης χρηματοδότησης για το οικον. έτος 2019 της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.
 7. Έγκριση της υπ’ αριθ. 81/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. «περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του χώρου του Μ.Ο.Μ. για τις ανάγκες του ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ».
 8. Έγκριση της υπ’ αριθ. 82/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. «περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του χώρου του «Ανοικτού Θεάτρου» και του περιβάλλοντος χώρου στο «Άλσος Θεόγνιδος» για τις ανάγκες των δομών της επιχείρησης».
 9. Έγκριση της υπ’ αριθ. 83/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. «περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του «Στρατουδάκειου Πολιτιστικού Κέντρου» για τις ανάγκες των ομάδων Θεάτρου της επιχείρησης».
 10. Έγκριση της υπ’ αριθ. 84/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. «περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του 1ου ορόφου του κτιρίου του Γ’ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στην οδό Θεαγένους στο Κουρκούρι για την στέγαση του 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού».
 11. Περί παραχώρησης χρήσης των χώρων 2ου Δημ. Σχολείου Μεγάρων, στην ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για την λειτουργία των δομών του Κ.Δ.Α.Π.
 12. Περί παραχώρησης χρήσης των χώρων 6ου Δημ. Σχολείου Μεγάρων, στην ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για την λειτουργία των δομών του Κ.Δ.Α.Π.
 13. Περί παραχώρησης χρήσης των χώρων 7ου Δημ. Σχολείου Μεγάρων, στην ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για την λειτουργία των δομών του Κ.Δ.Α.Π.
 14. Περί παραχώρησης χρήσης των χώρων 9ου Δημ. Σχολείου Μεγάρων, στην ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για την λειτουργία των δομών του Κ.Δ.Α.Π.
 15. Περί παραχώρησης χρήσης των χώρων 1ου Δημ. Σχολείου Νέας Περάμου, στην ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για την λειτουργία των δομών του Κ.Δ.Α.Π.
 16. Έγκριση του από 17/07/2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: «Ετήσια συνδρομή για ενημέρωση dvd –rom νομοθεσίας της δομικής ενημέρωσης.
 17. Έγκριση του από 3/10/2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής, υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού κ.λ.π. του Δήμου Μεγαρέων».
 18. Έγκριση του από 3/10/2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης, δημοτικής κατάστασης και πρωτοκόλλου για το έτος 2019».
 19. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 233/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (Α/Α) Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δήμου Μεγαρέων της Πράξης Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δήμου Μεγαρέων με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002274.
 20. Έγκριση για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ Β’ ΟΡΟΦΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του ΥΠ.ΕΣ.
 21. Αντικατάσταση του αναπληρωτή εκπροσώπου του Δήμου μας στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου: «Κλειστό Γυμναστήριο περιοχή Μελί Μεγάρων – Κατασκευή νέου παρκέ».
 22. Περί παράτασης περαίωσης του έργου: «Κλειστό Γυμναστήριο περιοχή Μελί Μεγάρων – Κατασκευή νέου παρκέ».
 23. Περί έγκρισης της μελέτης εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, χρήση ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ, ΓΡΑΦΕΙΑ & ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ ΟΙΝΟΥ επί τη οδού Μεγάρων Αλεποχωρίου και ανωνύμου οδού στην θέση «Άγιος Στέφανος».
 24. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου γα Μ.Π.Ε. της μονάδας παραγωγής βιοαερίου «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ Α.Ε.» στην επέκταση της συνολικής ισχύος της μονάδος από 500 KWel σε 999 KWel .
 25. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 103/2014 απόφασης Δημοτικού συμβουλίου περί μετονομασίας του «Δήμου Μεγαρέων» σε «Δήμο Μεγαρέων – Νέας Περάμου».
 26. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του οικοπέδου (ΚΦ457) στην Κ.Τ.Υ.Π. Α.Ε για την ανέγερση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων και του 4ου Νηπιαγωγείου Μεγάρων.
 27. Περί συμμετοχής του Δήμου στον «Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό Ανακύκλωση για τους μαθητές Α/θμιας – Β/θμιας Εκπ/σης και του αθλητές των Αθλητικών Ακαδημιών – Ανακύκλωσε τις περισσότερες συσκευασίες για να δεις τον Γιάννη Αντετοκούμπο».
 28. Περί έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου για την διέλευση του αγωνιστικών αυτοκινήτων του 40ου ΡΑΛΛΥ ΠΑΛΑΔΙΟΥ (23/11/2019) στις διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου Μεγαρέων.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button