Δ. Μεγαρέων: Αποφυγή πρόκλησης δασικών πυρκαγιών κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών στην ύπαιθρο

Το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων, με ανακοίνωσή του, υπενθυμίζει στους αγρότες, κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους και μελισσοκόμους ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου) πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαµβάνουν όλα τα προληπτικά µέτρα κατά την εκτέλεση των γεωργικών και άλλων εργασιών στην ύπαιθρο, που µπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως είναι η χρήση γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων που δημιουργούν σπινθήρες, το κάπνισμα κυψελών κ.α. και να εφαρμόζουν πιστά τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής όπως αυτοί ορίζονται στην υπ΄αριθμ. 125347/548/2004 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 142/Β/2004), η μη τήρηση των οποίων επισύρει κυρώσεις.

Επίσης υπενθυμίζεται, ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση των φυτικών υπολειμμάτων των καλλιεργειών.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα μέτρα πρόληψης:
Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις: Αποφεύγουμε να ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου στις κτιριακές μας εγκαταστάσεις. Αν όμως είναι απαραίτητο τότε:
α) Τοποθετούμε στις καπνοδόχους ειδικές συσκευές για να μην φεύγουν σπινθήρες.
β) Καθαρίζουμε τις καπνοδόχους.
γ) Σβήνουμε τη φωτιά στο τέλος της χρήσης.
δ) Φροντίζουμε να υπάρχει άμεσα διαθέσιμο νερό για πυρόσβεση.
ε) Διατηρούμε το χώρο γύρω από φωτιά καθαρό.

Καθαρισμοί αυτοφυούς βλάστησης στις δενδρώδεις καλλιέργειες: Ο καθαρισμός των χόρτων σε ελαιώνες, άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες είναι ένα από τα σημαντικότερα μέτρα πρόληψης. Εξασφαλίζει πρώτα από όλα την περιουσία μας από καταστροφή σε περίπτωση πυρκαγιάς ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μεγάλο βοήθημα για τους πυροσβέστες στην προσπάθεια ελέγχου μια πυρκαγιάς καθώς κάνει την καθαρισμένη περιοχή να λειτουργεί σαν αντιπυρική ζώνη. Η κοπή των χόρτων πρέπει να γίνεται μόλις ολοκληρωθεί η ανάπτυξή τους στην αρχή του θέρους και να συνοδεύεται από απομάκρυνσή τους ή παράχωμά τους στο έδαφος.

Τοποθέτηση των κυψελών: Για την τοποθέτηση κυψελών σε μία δασική περιοχή, εκτός από τα οριζόμενα από τον νόμο (π.χ. απόσταση 25 μέτρα από δρόμο και 35 μέτρα από την τελευταία κατοικία) πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο κίνδυνος από πυρκαγιά.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η τοποθέτηση κυψελών δίπλα σε δρόμους ή σε στενές αντιπυρικές ζώνες, δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Επίσης πρέπει να αναζητούνται θέσεις χωρίς βλάστηση (π.χ. οικόπεδα, ξέφωτα, κλπ.), ώστε, σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι κυψέλες να μην εκτεθούν άμεσα στις φλόγες.

Χρησιμοποίηση του καπνού για την επιθεώρηση των μελισσιών: Η χρησιμοποίηση καπνού κατά τις εργασίες στο μελίσσι είναι απαραίτητη. Επειδή κατά τη διαδικασία αυτή γίνονται πολλές φορές λάθη, που καταλήγουν στην εκδήλωση πυρκαγιάς, πρέπει ο μελισσοκόμος να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στο άναμμα, στη χρησιμοποίηση αλλά και στο σβήσιμο του καπνιστηριού, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ιδιαίτερα όμως τους καλοκαιρινούς μήνες, και μάλιστα όταν φυσάει. Το άναμμα του καπνιστηριού δεν πρέπει ποτέ να γίνεται στο έδαφος. Το καπνιστήρι πρέπει να ανάβει επάνω στο καπάκι της κυψέλης ή στην καρότσα του φορτηγού. Κατά τη διάρκεια της εργασίας στα μελίσσια το καπνιστήρι δεν πρέπει να τοποθετείται ποτέ στο έδαφος. Η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στον μεταλλικό του σκελετό είναι μεγάλη και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Ειδικότερα στο άρθρο 11 της αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης ορίζονται τα εξής:
Επιτρέπεται το κάπνισμα σε νομίμως εγκατεστημένες κυψέλες μελισσών (μελισσοκομεία), που εγκαθίστανται στις εκτάσεις και τους χώρους του άρθρου 1 της παρούσας, από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση), ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα κάτωθι προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:

α) Η διενέργεια καπνίσματος πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι τη 10η πρωινή, και αποφεύγεται, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς.
β) Γίνεται αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων γύρω από τις κυψέλες.
γ) Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και θάμνους είναι τουλάχιστον δέκα (10) μέτρα.
δ) Απαγορεύεται η εγκατάσταση κυψελών επάνω σε ελαστικά αυτοκινήτων.
ε) Αποφεύγεται, η επαφή της συσκευής καπνίσματος (καπνιστήρι) με παρεδάφια βλάστηση.
στ) Στις κυψέλες και σε εμφανές σημείο υφίσταται πινακίδα στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.
η) Στον χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα νερού), ποτίστρες νερού ή γεωργικός ψεκαστήρας γεμάτος με νερό, εργαλεία όπως πτυοσκάπανα, και η ύπαρξη εδαφικού υλικού για χωματοκάλυψη/επιχωμάτωση εστιών καύσης.

Επιπλέον στην παρ.1 του άρθρου 18 της ίδιας Πυροσβεστικής Διάταξης ορίζεται ότι:
Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες κυρώσεις, στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα του Παραρτήματος Β της υπ’ αριθ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β΄2233), όπως κάθε φορά ισχύει.

Τέλος επισημαίνεται σε όσους δραστηριοποιούνται σε γεωργικές και άλλες εργασίες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, ότι θα πρέπει να ενημερώνονται καθημερινά σχετικά με τις προγνώσεις των μετεωρολογικών συνθηκών ( σύμφωνα με την Ε.Μ.Υ., www.emy.gr) και το δείκτη επικινδυνότητας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ανακοινώνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (http://civilprotection.gr/el).

φωτογραφία αρχείου

Παρόμοια άρθρα

Back to top button