Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο – Τετάρτη 4 Μαρτίου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 4 Μαρτίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

1.  Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ 6/15 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ ¨ΗΡΟΔΩΡΟΣ¨ περί υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του πρ/σμου εσόδων –δαπανών για το δ΄ τρίμηνο έτους 2014.

2.  Έγκριση της υπ΄αριθμ 9/15 απόφασης Δ.Σ.του Δημοτ.Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΗΡΟΔΩΡΟΣ¨ περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων απογραφής έναρξης της 25/5/2011 του δημοτ.Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΗΡΟΔΩΡΟΣ¨.

3.  Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών του Δήμου.

4.  Περί έγκρισης ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών διαφόρων οφειλετών.

5.  Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων.

6.  Περί συμμετοχής του Δήμου μας στην Πανελλαδική Εθελοντική Δράση καθαρισμού, εξωραϊσμού, αισθητικής αναβάθμισης και απομάκρυνσης εστιών ρύπανσης.

7.  Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. Δήμου Μεγαρέων έτους 2015 για την Υπηρεσία Καθαριότητος.

8.  Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και  του αναπληρωτή αυτού ως Προέδρου του  Α/θμιου Σ/λίου Επιθεώρησης Θεάτρων- Κινηματογράφων για το έτος 2015.

9.  Περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 1/15 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί καθορισμού νέας θέσης κενωθέντος περιπτέρου.

10.  Περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 3/15 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κοπής ενός πεύκου επί της   οδού 28ης Οκτωβρίου 438 στα Μέγαρα.

11.  Περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 4/15 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κοπής ενός δένδρου στο τέρμα της οδού Σιθνίδων στα Μέγαρα.

12.  Περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 5/12 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κοπής δύο ευκαλύπτων στην συμβολή των οδών Χρ. Συρράκου & Ευαγ. Μαργαρίτη στην Ν. Πέραμο.

13.  Περί αποδοχής προγράμματος δακοκτονίας έτους 2015.

14.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας ¨Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Δημοτικού χώρου Στάθμευσης του Δήμου Μεγαρέων¨.

15.  Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου ¨Επισκευή 1ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Μεγαρέων¨.

16.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨Ασφαλτόστρωση οδού Στίλπωνος¨.

17.  Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιμετρική οδό Αλεποχωρίου για την κατασκευή του έργου “Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων Έργα Β΄φάση”.

18.  Περί εκμίσθωσης των Δημοτικών Σφαγείων

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button