Μέγαρα-Ν.Πέραμος Νέο ξεκίνημα: Χάρτινος πύργος το νοικοκύρεμα του δήμου

Ως χάρτινος πύργος κατέρρευσε το σαθρό δημιούργημα του δήθεν νοικοκυρέματος του δήμου επί διοίκησης κ. Σταμούλη, μετά από τα οικονομικά στοιχεία που αποκάλυψε σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Γιάννης Μαρινάκης.
Ο τ. Δήμαρχος παρουσίασε το με αριθ. πρ. 19409/30-10-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου, το οποίο αναφέρεται στο χρέος του δήμου που παρέλαβε η διοίκηση Σταμούλη από τη διοίκηση Μαρινάκη την 1/9/2014, καθώς και σε αυτό που έχει διαμορφωθεί τον 9 ο του 2018.
Από τα στοιχεία που παραθέτει η οικονομική υπηρεσία του δήμου, φαίνεται ξεκάθαρα ότι ενώ το χρέος του δήμου την 1/9/2014 ανερχόταν στα 9.420.474,46 ευρώ, σήμερα έχει εκτιναχτεί στο ασύλληπτο ποσό των 21.565.343,94 ευρώ!
Από αυτά, τα 8.785.271,57 ευρώ αφορούν στο χρέος της ΔΕΥΑΜ μέχρι την 21/11/2017, το οποίο σήμερα έχει ξεπεράσει τα 10.500.000 ευρώ! Και αν ακόμα δεχτούμε ότι το χρέος αυτό θα σβήσει μετά την επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση της ΔΕΥΑΜ, πρόκειται για ένα χρέος που δημιούργησε η διοίκηση του δήμου, αφού δεν πλήρωνε το νερό στην ΕΥΔΑΠ.
Είναι η ίδια διοίκηση και ο ίδιος Δήμαρχος που μας κατηγορούσε από τα έδρανα της ελάσσονος αντιπολίτευσης για τον ίδιο λόγο. Όμως υπήρχε μια σημαντική διαφορά. Εμείς είχαμε επισημάνει στις διαδοχικές συναντήσεις μας με τους Προέδρους της ΕΥΔΑΠ ότι δεν αναγνωρίζουμε καμία οφειλή προς την ΕΥΔΑΠ από τη στιγμή που δεν έχει συμψηφισθεί η επιστροφή της διαφοράς που προκύπτει από τη λανθασμένη και παράνομη τιμολόγηση του νερού με τιμολόγιο κρουνού και όχι τιμολόγιο ενίσχυσης ΟΤΑ κατά την περίοδο από τον 6 ο του 1999 έως τον 5 ο του 2007. Μετά την αποπληρωμή του χρέους στην ΕΥΔΑΠ με την επιχορήγηση του ποσού των 22.300.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών είχαμε την ευκαιρία να διεκδικήσουμε την επιστροφή ποσού πάνω από 10.000.000 ευρώ με τους τόκους και τα τοκοχρεολύσια.
Η νέα διοίκηση δεν το έπραξε αυτό.
Αντιθέτως ανέβασε το λογαριασμό στο εξωφρενικό ποσό των 11.000.000 ευρώ περίπου μέχρι σήμερα! Σε ότι έχει να κάνει με τα χρέη των δανείων η διοίκηση μας δεν πήρε δάνειο ούτε 1 ευρώ και από τα 5.902.094 ευρώ που παραλάβαμε την 1/1/2011, την 1/9/2014 τα δάνεια κατέβηκαν στα 3.056.711 ευρώ!
Η σημερινή διοίκηση σηκώνοντας το λάβαρο της αναχρηματοδότησης και του κουρέματος των δανείων που ΘΑ πετύχαινε είχε υποσχεθεί ότι ΘΑ τα μειώσει.
Όχι μόνο δεν πέτυχε κάτι τέτοιο, αλλά αύξησε μέσα στην τετραετία που πέρασε τις δανειακές υποχρεώσεις του δήμου κατά 800.000 ευρώ και σήμερα ο δήμος ενώ πληρώνει τις ετήσιες δανειακές υποχρεώσεις του, οφείλει 3.833.500 ευρώ, !
Η διοίκηση μας παρέδωσε χρέος προς τρίτους (προμηθευτές, διάφοροι πιστωτές, ασφαλιστικοί οργανισμοί κ.λ.π.) 6.614.209 ευρώ, αλλά συγχρόνως υπήρχαν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 3.000.000 ευρώ από την επιχορήγηση των 12.000.000 ευρώ που είχε λάβει η διοίκηση μας από το ΥΠΕΣ, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του δήμου προς τρίτους.

Επομένως το πραγματικό ποσό οφειλών ήταν 3.614.209 ευρώ. Στο σημείο αυτό πρέπει να θυμίσουμε στους συνδημότες μας ότι η δική μας διοίκηση ήταν αυτή που διεκδίκησε δικαστικά την είσπραξη δημοτικών τελών, δημοτικού φόρου εισοδήματος κ.λ.π. από δημόσιους οργανισμούς και ΔΕΚΟ σε βάθος πενταετίας. Από αυτή τη διεκδίκηση ο δήμος εισέπραξε την 31/12/2017 το ποσό των 2.250.000 ευρώ από τον ΟΣΕ και έπονται κι άλλα έσοδα από τις δίκες που εκκρεμούν με τους άλλους οργανισμούς. Τη διεκδίκηση αυτή ο σημερινός Δήμαρχος την καταψήφισε όταν συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο επί διοικήσεως μας. Σήμερα όμως έχει στο ταμείο του δήμου 2.250.000 ευρώ και είναι το ποσόν αυτό στο οποίο έκανε την κατάσχεση πρόσφατα η ΕΥΔΑΠ.
Επομένως αν αφαιρέσουμε τα 2.250.000 ευρώ από τα 3.614.000 ευρώ, το χρέος προς τρίτους που παρέδωσε η διοίκηση μας ανέρχεται στο 1.364.000 ευρώ. Από τις υποχρεώσεις που παρέδωσε η διοίκηση μας ήταν και ο ΦΠΑ του έργου της αποχέτευσης της Νέας Περάμου. Το μεγάλο αυτό έργο τελείωσε τον Αύγουστο του 2014 με μόλις 2 μήνες παράταση από το αρχικό χρονοδιάγραμμα του. Το ποσό ήταν τον 9 ο του 2014 2.806.265 ευρώ και τον 9 ο του 2018 έφτασε στα 5.323.553 ευρώ! Αυτό βέβαια είναι ένα χρέος του δήμου το οποίο αφορά σε ένα μεγάλο έργο και είναι απαιτητό από το ελληνικό δημόσιο. Είναι όμως πολύ σημαντικό το γεγονός ότι στα 4 χρόνια της θητείας του ο κ. Σταμούλης δεν έκανε καμία ενέργεια να αποδοθεί το ποσό αυτό, με αποτέλεσμα να έχει ανέλθει τον 9 ο του 2018 στα 5.323.553 ευρώ! Επομένως από τα επίσημα στοιχεία που λάβαμε από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου φαίνεται ξεκάθαρα ότι το χρέος του δήμου που παρέδωσε η διοίκηση μας τον 9 ο του 2014 ανερχόταν στο ποσό του 1.364.000 ευρώ και τον 9 ο του 2018 το χρέος του δήμου ανέρχεται στα 21.565.000 ευρώ!
Επίσης οφείλουμε να θυμίσουμε στους συνδημότες μας ότι η διοίκηση Σταμούλη έλαβε επιχορήγηση 6.000.000 ευρώ για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών και έτυχε διαδοχικών  ευνοϊκών ρυθμίσεων του κράτους προς τους δημότες (100 δόσεις, 120 δόσεις κ.λ.π.) από τις οποίες μπήκαν στο ταμείο του δήμου αρκετά εκατομμύρια ευρώ.
Όμως παρόλα αυτά σήμερα το χρέος έχει εκτοξευτεί εκ νέου σε δυσθεώρητα ύψη και αν αφαιρέσουμε τον ΦΠΑ του έργου της αποχέτευσης της Νέας Περάμου παραμένει ένα πολύ σοβαρό χρέος που ξεπερνάει τα 15.000.000 ευρώ.
Σε ότι αφορά στο χρέος της ΔΕΥΑΜ προς την ΕΥΔΑΠ ακόμα κι αν αποδοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, αυτό δεν παύει να βαρύνει τη διοίκηση του κ. Σταμούλη, αφού αυτή είναι που το δημιούργησε. Από όλα τα παραπάνω στοιχεία που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση φαίνεται ξεκάθαρα ότι το δήθεν νοικοκύρεμα του δήμου που επικαλείται συνεχώς ο κ. Σταμούλης είναι ένας χάρτινος πύργος ο οποίος κατέρρευσε στο πρώτο φύσημα του ανέμου.
Τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου το αποδεικνύουν. Βέβαια η διοίκηση μπροστά σε αυτή την αποκάλυψη προσπάθησε να χειραγωγήσει τον υπάλληλο της οικονομικής υπηρεσίας που συνέταξε την απάντηση στην αίτηση του κ. Μαρινάκη!
Τον υποχρέωσε να αποστείλει στις 9/11/2018 την με αριθ. πρ. 21333 «ορθή επανάληψη χορήγησης στοιχείων λόγω εκ παραδρομής αθροιστικού λάθους»!

Στο έγγραφο αυτό η διοίκηση υποχρέωσε τον υπάλληλο να εξαιρέσει από τη λίστα των χρεών το χρέος της ΔΕΥΑΜ και να το προσθέσει από κάτω με μικρά γράμματα! Αυτή ήταν η ορθή επανάληψη! Βέβαια αυτό είναι κάτι σύνηθες για τη διοίκηση αυτή και τον κ. Σταμούλη προσωπικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πρόσφατη αποκάλυψη της απόκρυψης των εγγράφων που αφορούν στη χωροθέτηση ΧΥΤΥ στα Μέγαρα! Όσο και να προσπαθήσουν να χειραγωγήσουν τους υπαλλήλους, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει, γιατί οι υπάλληλοι παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη συνταξιοδότηση τους και κάνουν τη δουλειά τους με σοβαρότητα και εντιμότητα. Αυτοί που αλλάζουν είναι οι εκάστοτε διοικούντες και διοικούντες σαν τους σημερινούς, οι οποίοι έφτασαν στο έσχατο σημείο να χειραγωγήσουν υπάλληλο, δεν έχουν καμία θέση στη διοίκηση του δήμου. Ο λαός γνωρίζει πλέον πολύ καλά τι σημαίνει διοίκηση Σταμούλη μετά από 4 χρόνια απραξίας, υποβάθμισης, υποκρισίας, δόλου και μιζέριας και γι αυτό, όταν έρθει η ώρα θα πράξει το καθήκον του.
Το σαθρό οικοδόμημα του δήθεν νοικοκυρέματος του δήμου επί διοίκησης κ. Σταμούλη ήταν χάρτινος πύργος που κατέρρευσε με το πρώτο φύσημα του ανέμου.
Τα στοιχεία το αποδεικνύουν!

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«ΜΕΓΑΡΑ – ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»

Παρόμοια άρθρα

Back to top button