Δημόσια Διαβούλευση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) αποτελεί το βασικό μέσο, που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη της ΕΕ για την προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης, την στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να συγκεντρώσει τις απόψεις των πολιτών και όλων των ενδιαφερομένων μερών για τις σχετικές δράσεις που υλοποιήθηκαν από το 2014 με την υποστήριξη του ΕΚΤ, ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση διάρκειας 12 εβδομάδων.

Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα βοηθήσουν την Επιτροπή να αντλήσει διδάγματα σχετικά με το πώς μπορούν να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες αυτές στο μέλλον, ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές και εστιασμένες.

Μεταξύ άλλων, θα αποτιμηθεί αν ενθαρρύνθηκαν περαιτέρω πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τις ίσες ευκαιρίες, καθώς και πιο ήταν το πλέον αποτελεσματικό είδος στήριξης.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στη διαβούλευση;

  • Όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν ή έχουν λάβει στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την προώθηση της απασχόλησης και τη στήριξη της κινητικότητας
  • Φορείς, που συμμετέχουν στη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, όπως διαχειριστικές αρχές, ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης, μέλη επιτροπών παρακολούθησης
  • Φορείς, που συμμετέχουν στην υλοποίηση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ως δικαιούχοι ή εταίροι των έργων: Δημόσιοι φορείς, ΜΚΟ, Δήμοι
  • Φορείς, ή πολίτες που δραστηριοποιούνται σε ενωσιακό, εθνικό ή τοπικό επίπεδο, στον τομέα της στήριξης της απασχόλησης και της κινητικότητας των εργαζομένων.Η διαβούλευση είναι ήδη διαθέσιμη στο διαδίκτυο, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και θα διαρκέσει έως τις 6 Ιανουαρίου 2020.(http://www.esfhellas.gr/el/Pages/NewsFS.ascx?item=375).

Παρόμοια άρθρα

Back to top button