Συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο της Έρευνας Μετακινήσεων της πόλης των Μεγάρων

Σε διαβούλευση, η αναθεώρηση της κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης των Μεγάρων.

Δελτίο τύπου Δήμου Μεγαρέων:

Ξεκίνησε η διαβούλευση για την Αναθεώρηση της κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης των Μεγάρων.

Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη μας όλοι μαζί!

Η ολοένα αυξανόμενη χρήση των ιδιωτικών μέσων μετακίνησης και η αστικοποίηση των πόλεων έχουν αρχίσει να δημιουργούν σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η ρύπανση, η έλλειψη χώρων στάθμευσης και η δυσκολία προσβασιμότητας πεζών είναι κάποια από τα προβλήματα που χρονίζουν και μεγεθύνονται. Η διαχείριση της κυκλοφορίας μίας πόλης είναι κάτι που πρέπει διαρκώς να παρακολουθείται και να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες που απορρέουν από την αύξηση κυκλοφορίας, την ανάπτυξη νέων χρήσεων γης και την επέκταση του αστικού ιστού.

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, είναι αναγκαία η τακτική αξιολόγηση, επικαιροποίηση και αναθεώρηση του συγκοινωνιακού σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Η θεώρηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στοχεύει οι πόλεις να αναπτύσσονται με τρόπο ώστε να μην επιβαρύνεται η ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών, αντιθέτως, να δημιουργείται ένα συγκοινωνιακό περιβάλλον περισσότερο φιλικό για όλους.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Μεγαρέων πραγματοποιεί αναθεώρηση της κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης Μεγάρων και σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά όλοι οι πολίτες, εργαζόμενοι, μαθητές και εμπλεκόμενοι φορείς στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και στον εντοπισμό των προβλημάτων στις μεταφορές της πόλης.

Στον παρακάτω σύνδεσμο, που βρίσκεται στο site του Δήμου (Megara.gr) μπορείτε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο της Έρευνας Μετακινήσεων της Πόλης Μεγαρέων. Η έρευνα θα ολοκληρωθεί στις 30/06/2020.

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1aOnLBvSIag6VarKjHZpLiTBRtxDAgpchSC802nKbGkcu_g/viewform?usp=sf_link)

Παρόμοια άρθρα

Back to top button