Δια περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση του ΔΣ του Δήμου Μεγαρέων

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων σε κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) την 17η Ιανουαρίου 2022, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 20:00 έως 22:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέµατος λόγω του ότι η αποστολή της απόφασης παραχώρησης στο ΣΕΓΑΣ, από τον ∆ήµο µας, του δικαιώµατος χρήσης δηµοτικής έκτασης / δηµοτικών οδών για την διεξαγωγή του κάτωθι Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος, που πρέπει να σταλεί στην Περιφέρεια Αττικής για την σχετική άδεια διεξαγωγής του, έχει καταληκτική ηµεροµηνία 18-01-2022.

– Περί έγκρισης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την παραχώρηση στο ΣΕΓΑΣ, του δικαιώµατος χρήσης δηµοτικής έκτασης / δηµοτικών οδών στην παραλία Βαρέας Μεγάρων για την διεξαγωγή του Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος 35 χλµ. βάδην ανδρών – γυναικών την Κυριακή 23-01-2022.

Η ψήφος σας θα αποσταλεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email) στο [email protected] κατά το διάστηµα διεξαγωγής της συνεδριάσεως (20:00 έως 22:00) .

Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Ιωάννης ∆. ∆ήµας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button