1ος Ψεκασμός Δακοκτονίας έτους 2018

Από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 10358/27-07-2018 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτ. Αττικής κατά το χρονικό διάστημα από 30/07/2018 έως 07/08/2018 θα πραγματοποιηθεί ψεκασμός στους ελαιώνες της περιοχής για την προστασία της παραγωγής από το δάκο.

Ο ψεκασμός αυτός είναι δολωματικός από εδάφους με το φυτοπροστατευτικό προϊόν FORZA ZEON 10 CS (ευρέως φάσματος πυρεθρινοειδές) που έχει τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον.
Απαραίτητο είναι να λαμβάνονται τα παρακάτω αναγκαία και προληπτικά μέτρα.

  • Άτομα που δεν έχουν σχέση με τον ψεκασμό να μην πλησιάζουν στα συνεργεία των ψεκασμών.
  • Οι μελισσοκόμοι να εμποδίζουν τις πρωινές ώρες την κυκλοφορία μελισσοσμηνών που είναι κοντά στους ελαιώνες.
  • Οι κτηνοτρόφοι να μην επιτρέπουν την ελεύθερη βόσκηση στους ψεκασμένους ελαιώνες.
  • Οι βιοκαλλιεργητές να σημάνουν τα κτήματα τους καθώς και να επικοινωνήσουν με την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
  • Οι ελαιοκαλλιεργητές με περιφραγμένα κτήματα να φροντίσουν για τη δυνατότητα πρόσβασης των συνεργείων ψεκασμού.
  • Οι ελαιώνες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα είναι συγκροτημένοι, συνεχόμενοι και αμιγείς, μη συγκαλλιεργούμενοι με κηπευτικά και μακριά από κατοικημένες περιοχές.

    Παρόμοια άρθρα

    Back to top button