Δημοτικά Συμβούλια

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 13-5-2015

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων - Τετάρτη 13-5-2015
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 13 Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
Read more

7η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 28-4-2015

7η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων - Τρίτη 28-4-2015
Παρακολουθήστε ζωντανά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Μεγαρέων με θέματα την ενίσχυση των Α.Τ. Ασφάλειας Μεγάρων και Τροχαίας Μεγάρων, καθώς και την αποκατάσταση της νο...
Read more

5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Δευτέρα 30-3-2015

5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων - Δευτέρα 30-3-2015
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 30 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
Read more

4η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 4-3-2015

4η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων - Τετάρτη 4-3-2015
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 4 Μαρτίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
Read more

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 22-12-2014

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων - Τετάρτη 22-12-2014
Τακτική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Μεγάρων με αναμόρφωση προϋπολογισμού, αρκετές εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις να πέφτουν στο τραπέζι.
Read more

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 17/12/2014

Διπλή συνεδρίαση για το δημοτικό συμβούλιο Μεγάρων με τα εκτελεστέα έργα για το 2015 και τον προϋπολογισμό δήμου και νομικών προσώπων.
Read more