Δημοτικά Συμβούλια

5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Δευτέρα 30-3-2015

5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων - Δευτέρα 30-3-2015
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 30 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
Read more

4η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 4-3-2015

4η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων - Τετάρτη 4-3-2015
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 4 Μαρτίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
Read more

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 22-12-2014

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων - Τετάρτη 22-12-2014
Τακτική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Μεγάρων με αναμόρφωση προϋπολογισμού, αρκετές εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις να πέφτουν στο τραπέζι.
Read more

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 17/12/2014

Διπλή συνεδρίαση για το δημοτικό συμβούλιο Μεγάρων με τα εκτελεστέα έργα για το 2015 και τον προϋπολογισμό δήμου και νομικών προσώπων.
Read more