Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Δευτέρα 29-9-2014

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται απόψε το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Μεγαρέων. Στα προημερησίας θα συζητηθεί το θέμα της κατεδάφισης του καταυλισμού των Ρομά Χαλανδρίου στην περιοχή του Νομισματοκοπείου  και της μεταστέγασής τους στο χώρο όπου έχει διαμορφωθεί ο οικισμός στο Κανδήλι.

 

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

 • Αναμόρφωση πρ/σμού Δήμου οικον. έτους 2014.
 • Αναμόρφωση πρ/σμού δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικον. έτους 2014.
 • Περί αποδοχής παραίτησης του εκκαθαριστή της ΔΕΥΑΜ κ. Κ. Μαργαρίτη.
 • Ορισμός δύο ορκωτών ελεγκτών για την εκκαθάριση της ΔΕΥΑΜ λόγω λύσεως αυτής.
 • Περί έγκρισης ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών διαφόρων οφειλετών.
 • Εκδίκαση ενστάσεων και επικύρωση ή μη της 90/14 αποφ. Δημ.Σ/λίου περί τροποποίησης σχεδίου πόλεως Μεγάρων στα Ο.Τ. 8 και 9.
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή & Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (2014)».
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθειας λαμπτήρων για συντήρηση δικτύου φωτισμού οδών, πλατειών (Φ.Ο.Π.) της πόλεως Μεγάρων».
 • Ορισμός Δημοτικού Σ/λου και του αναπληρωτού αυτού, ως Προέδρου του Α/θμιου Σ/λίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων για το έτος 2014.
 • Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του χώρου του «Στρατουδάκειου Πολιτιστικού Κέντρου» στην ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ για τις ανάγκες των ομάδων θεάτρου αυτής.
 • Περί δωρεάν παραχώρησης του χώρου «Ανοικτού Θεάτρου» περιοχής «Πευκάκια» και του περιβάλλοντος χώρου αυτού στην ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για τις ανάγκες των ομάδων θεάτρου αυτής.
 • Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του χώρου του «Μουσικού Ομίλου Μεγάρων» στην ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ για τις ανάγκες του «Βυζάντειου Ωδείου» αυτής.
 • Έγκριση της 56/14 αποφ. του Διοικ. Σ/λίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ περί ορισμού ποσού εγγραφής και μηνιαίων διδάκτρων των μαθητών του «Εργαστηρίου Αισθητικής και Καλών Τεχνών» της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ σχολικού έτους 2014 – 2015.
 • Έγκριση της 57/14 αποφ. του Διοικ. Σ/λίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ περί ορισμού ποσού εγγραφής και μηνιαίων διδάκτρων των μαθητών του «Βυζάντειου  Ωδείου» για το διδακτικό έτος 2014-2015.
 • Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης του Ετησίου Προγράμματος Δράσης της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.
 • Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για τον θάνατο του καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας Γεωργίου Δεσπίνη.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button