Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Πέμπτη 23/10/2014

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Σ/λίου την 23η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη & ώρα 20:30 για 
 
 
1. Έγκριση ισολογισμού Δήμου Μεγαρέων χρήσης έτους 2008 .
 
2. Έγκριση ισολογισμού Δήμου Μεγαρέων χρήσης έτους 2009.
 
3. Έγκριση ισολογισμού Δήμου Μεγαρέων χρήσης έτους 2010.
 
4. Έγκριση ισολογισμού Δήμου Νέας Περάμου χρήσης έτους 2010.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button