Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 9/12/2014

Τακτική συνεδρίαση για το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Μεγαρέων.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Αναμόρφωση προϋπ/σμού Δήμου οικον. έτους 2014.

 

2. Αναμόρφωση πρ/σμού του δημ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικον. έτους 2014.

 

3. Αποδοχή ένταξης της Πράξης «Προώθηση του Τοπικού Εμπορίου Δήμου Μεγαρέων» με κωδικό MIS 485343 στο Ε.Π. Αττικής στον Άξονα Προτεραιότητος «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην πρόσκληση 59 του Ε.Φ.Δ. ΕΕΤΑΑ.

 

4. Αντικατάσταση των: α) Νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου και β) Yπευθύνου της πράξης – αρμοδίου επικοινωνίας της Πράξης ¨Προώθηση του Τοπικού Εμπορίου Δήμου Μεγαρέων.

 

5. Περί της καθιέρωσης κατ’ εξαίρεση ωρών λειτουργίας της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Eξωτερικών Συνεργείων και του Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

6. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητος των Φύλων.

 

7. Συγκρότηση επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών.

 

8. Έγκριση απασχόλησης μαθητών του ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ για πρακτική άσκηση στον Δήμο Μεγαρέων και καθορισμός του αριθμού αυτών.

 

9. Περί συμμετοχής του Δήμου μας στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΡΓΑΝΗ» σύμφωνα με την πρόσκληση 6 με αριθ. Πρωτ. 4.29190/οικ. 4.1856 του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας.

 

10. Έγκριση της 69/14 απόφασης Διοικ. Σ/λίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ περί  κατάρτισης και ψήφισης του Ετησίου Προγράμματος Δράσης της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ για το οικον, έτος 2015.

 

11. Έγκριση της 70/14 απόφασης Διοικ. Σ/λίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ περί  κατάρτισης και ψήφισης της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτ. Σ/λιο για το οικον. έτος 2015 προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό πρ/σμό.

 

12. Έγκριση της 84/14 απόφασης του Διοικ. Σ/λίου «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί καθορισμού  ύψους εξόδων παράστασης και καταβολής αυτών του Προέδρου του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ».

 

13. Περί έγκρισης ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών διαφόρων οφειλετών.

 

14. Επιστροφή ποσού προσαυξήσεων εκ του τέλους διαδοχικής χρήσης τάφου στην Ειρήνη Ζωγράφου – Καραπαναγιώτη ως αχρεωστήτως  καταβληθέντος.

 

15. Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Φ. Μακρυγιάννη.

 

16. Ορισμός μελών στο Διοικ. Σ/λιο της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Μεγαρέων.

 

17. Ορισμός μέλους του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

 

18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής των εργασιών που εκτελέστηκαν με την εργολαβία: «8ο Νηπιαγωγείο & Α.Π.Χ. – Κλειστό Γυμναστήριο Μεγάρων» από την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «Ελληνική Δομική Α.Τ.Ε.Ε.».

 

19. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής Γρ. Καραγκούνη.

 

20. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής Νικ. Σταυράκη.

 

21. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής Σπυριδούλας Ψα.

 

22. Απονομή τιμητικής πλακέτας στον ευεργέτη κ. Νικ. Στρατουδάκη εκτιμώντας το τεράστιο φιλανθρωπικό του έργο.

 

23. Απονομή τιμητικής πλακέτας στους Ιωάννη και Αθανάσιο  Νικ. Χατζή για την παραχώρηση δωρεάν στον Δήμο μας, της χρήσης του πρώην κινηματογράφου «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» στα Πλακάκια.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button