Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 17/12/2014

Διπλή συνεδρίαση  για το δημοτικό συμβούλιο Μεγάρων με την πρώτη να έχει ως μοναδικό θέμα:

 

– Κατάρτιση προγράμματος εκτελεστέων έργων του δήμου για το οικονομικό έτος 2015

 

Ακολουθεί η 2η συνεδρίαση με ημερήσια διάταξη: 

 

1.  Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2015

 

2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 56/2014 απόφασης του Δ.Σ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ», περί έγκρισης πρ/σμού του δημ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικον. έτους 2015

 

3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 67/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ περί έγκρισης πρ/σμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. οικον. έτους 2015

 

4.  Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Μεγαρέων οικον. έτους 2015

Παρόμοια άρθρα

Back to top button