Δημοτικά Συμβούλια

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Πέμπτη 23/10/2014

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων - Πέμπτη 23/10/2014
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Σ/λίου την 23η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη & ώρα 20:30 για      1. Έγκριση ισολογισμού Δήμου Μεγαρέων χρήσης έτους 2008 .   2. Έγκρ...
Read more

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Δευτέρα 29-9-2014

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων - Δευτέρα 29-9-2014
Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται απόψε το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Μεγαρέων. Στα προημερησίας θα συζητηθεί το θέμα της κατεδάφισης του καταυλισμού των Ρομά Χαλανδρίο...
Read more

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Κυριακή 7-9-2014

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων - Κυριακή 7-9-2014
Πρώτη συνεδρίαση για το νέο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Μεγαρέων με θέμα την εκλογή προεδρείου και μελών για την οικονομική επιτροπή και την επιτροπή ποιότητας ζωής.
Read more