Δημοτικά Συμβούλια

24η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 3-11-2015

24η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων - Τρίτη 3-11-2015
Παρακολουθήστε ζωντανά την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιείται σήμερα 3 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφ...
Read more

23η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Παρασκευή 23-10-2015

23η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων - Παρασκευή 23-10-2015
Παρακολουθήστε την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων...
Read more

15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 11-8-2015

15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων - Τρίτη 11-8-2015
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 11 Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
Read more

13η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 23-6-2015

13η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων - Τρίτη 23-6-2015
Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Σ/λίου την 23η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
Read more

12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Δευτέρα 8-6-2015

12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων - Δευτέρα 8-6-2015
Παρακολουθήστε ζωντανά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Μεγαρέων με θέμα τη σύναψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού τ...
Read more

11η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 3-6-2015

11η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων - Τετάρτη 3-6-2015
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
Read more

10η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 27-5-2015

10η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων - Τετάρτη 27-5-2015
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 27 Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι θεμάτος:
Read more

9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 27-5-2015

9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων - Τετάρτη 27-5-2015
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 27 Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι θέματος
Read more

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 13-5-2015

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων - Τετάρτη 13-5-2015
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 13 Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
Read more