Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 17-9-2014

Παρακολουθείτε σε ζωντανή μετάδοση την τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Μεγαρέων.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 • Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» Δήμου Μεγαρέων.
 • Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.
 • Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Μεγαρέων».
 • Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Μεγαρέων».
 • Εκλογή δύο Δημοτικών Συμβούλων εκ της μειοψηφίας για την συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν αυτή λειτουργεί ως Συλλογικό Πειθαρχικό Όργανο.
 • Ορισμός Δημοτικών Σ/λων ως μελών του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
 • Ορισμός τριών λαϊκών μελών της Κοσμητείας Ι.Ν. Κοιμητηρίου πόλεως Μεγάρων.
 • Ορισμός μελών επιτροπής τιμήματος εκποιουμένων δημοτικών ακινήτων για την τρέχουσα δημοτική περίοδο (1-9-14 έως 31-8-19).
 • Ορισμός Δημοτικού Σ/λου εκ της πλειοψηφίας ως αναπληρωτή του Δημάρχου στην τριμελή επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών.
 • Συγκρότηση επιτροπής επιλύσεως δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών έτους 2014.
 • Ορισμός πληρεξουσίου για την έκδοση και υπογραφή των επιταγών και για ανάληψη και κατάθεση χρημάτων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
 • Ορισμός Δημοτικών Σ/λων ως μελών επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μικροτέρας των 5.869,40 € έτους 2014.
 • Διόρθωση και συμπλήρωση της 138/14 απόφασης Δημοτικού Σ/λίου περί συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου Μεγαρέων».
 • Διόρθωση και συμπλήρωση της 139/14 απόφασης Δημοτικού Σ/λίου περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «8ο Νηπιαγωγείο και ΑΠΧ- κλειστό Γυμναστήριο Μεγάρων».
 • Διόρθωση και συμπλήρωση της 140/14 απόφασης Δημοτικού Σ/λίου περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή ξύλινου πατώματος (παρκέ) στο κλειστό Γυμναστήριο Ν.Περάμου».
 • Διόρθωση και συμπλήρωση της 141/14 απόφασης Δημοτικού Σ/λίου περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Δημιουργία υπαίθριου χώρου πολλαπλών δραστηριοτήτων».
 • Διόρθωση και συμπλήρωση της 142/14 απόφασης Δημοτικού Σ/λίου περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαρρύθμιση του κτιρίου ΜΟΜ με προδιαγραφές λειτουργίας ως Δημοτικό Ωδείο».
 • Έγκριση 2ου Α.Π. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Υποέργου 1: «Ανέγερση Γηροκομείου θέση Κ.Φ. 557 του Δήμου Μεγαρέων» της πράξης με κωδικό Ο.Π.Σ. «380324».
 • Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων Ν. Περάμου».

Παρόμοια άρθρα

Back to top button