Απαραίτητα δικαιολογητικά για την αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων περιόδου 2015-2016

Από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων ανακοινώνεται στους παραγωγούς που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων Περιόδου 2015-2016, ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως 15 Μαΐου 2015 στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Περσεφόνης & Χατζηδάκη, Ελευσίνα).

To εν λόγω πρόγραμμα καλύπτει τις δράσεις:

α) Την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων και

β) Την μετεγκατάσταση των αμπελώνων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων συνοδεύονται με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών των δύο προηγούμενων αμπελουργικών περιόδων

2. Αμπελουργικό Μητρώο ( απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη)

3. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ-ΟΠΕΚΕΠΕ)

4. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας

5. Φωτ/φο εκκαθαριστικού σημειώματος

6. Φωτ/φο 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης

7. Φωτ/φα παραστατικών ιδιοκτησίας (π.χ. συμβόλαια , ενοικιαστήρια, έντυπο Ε9 ).

Για πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις ένταξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία (Περσεφόνης & Χατζηδάκη, Ελευσίνα , τηλ. 2131600812).

Παρόμοια άρθρα

Back to top button