Απαλλαγή Δημοτικών τελών για απόρους, ανάπηρους και πολύτεκνους

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη πριν από δύο μήνες με εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και προσωπικά από το Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Σταμούλη, ο Δήμος Μεγαρέων απαλλάσει από την καταβολή των Δημοτικών Τελών τις άπορες Οικογένειες, τους αναπήρους και τους πολύτεκνους.

 

 Συγκεκριμένα οι άποροι θα καταβάλλουν τα μισά από ότι πρέπει να πληρώσουν και οι ανάπηροι και οι πολύτεκνοι δεν θα πληρώνουν τίποτα, θα απαλλαγούν 100 %.

 

Είναι μία γενναία και πολύ δίκαιη απόφαση η οποία θα ανακουφίσει οικονομικά πολλές οικογένειες συμπολιτών.

 

 Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου χρειάζεται Πιστοποιητικό Οικονομικής αδυναμίας το οποίο χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας σύμφωνα με το ΝΔ 57/1973.

 

Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου απαιτείται Απόφαση Υγειονομικής επιτροπής Αναπηρίας του ΙΚΑ στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία του υποψηφίου καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του.(Απαιτείται ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80 %).

 

Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου, χρειάζεται Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου και Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).

 

Πολύτεκνοι λογίζονται οι γονείς με τέσσερα τουλάχιστον τέκνα καθώς και ειδικές κατηγορίες τριτέκνων.

 

Για τις κατηγορίες των αναπήρων και των πολυτέκνων υπάρχει  εισοδηματικό κριτήριο, μέχρι 15.000 Ευρώ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να απευθύνονται καθημερινώς τις εργάσιμες ημέρες και ώρες την Υπηρεσία Εσόδων του Δήμου (αρμόδια η Κυρία Γεωργία Τάγκαλου Τηλ: 22960 82933) για να παίρνουν πληροφορίες και διευκρινήσεις.

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button