Αιτήσεις για άδειες φύτευσης αμπέλου

Από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 11925/03-09-2013 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτ. Αττικής, όσοι παραγωγοί ενδιαφέρονται να αποκτήσουν δικαιώματα φύτευσης αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό, μπορούν να καταθέσουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Περσεφόνης 19 & Χατζιδάκη, Ελευσίνα τηλ. 2105548819, έως 15 Δεκεμβρίου 2013

Παρόμοια άρθρα

Back to top button