Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεγαρέων στις 24/2

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ. Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 24η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

  1. Έγκριση έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμού του Δήμου Μεγαρέων Δ’ Τριμήνου 2019.
  2. Έγκριση ελέγχου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) (στοχοθεσία) Δ’ Τριμήνου 2019.
    Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών ( Α’ δόση 2020).
  3. Συγκρότηση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής του Κοινωνικού Παντοπωλείου Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων .
  4. Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.
  5. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 265/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «περί τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (Α/Α) Κέντρο κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δήμου Μεγαρέων της πράξης Κέντρο Κοινότητας.
  6. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 74/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 24η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα & ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θεμάτος:

  1. Έγκριση ισολογισμού Δήμου Μεγαρέων χρήσης έτους 2018

Παρόμοια άρθρα

Back to top button