Ανακοίνωση προγράμματος δακοκτονίας 2017

Ολοκληρώθηκε ο τελευταίος ψεκασμός για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς και αφορούσε ελαιοκομικές περιοχές του Δήμου Μεγαρέων και του Δήμου Μάνδρας & Ειδυλλίας.

Ο ψεκαςμός αυτός ήταν δολωματικός από εδάφους με το φυτοπροστατευτικό της ομάδας των πυρεθερινοειδών – KARATE ZEON 10 CS (εντομοκτόνο, αρ. έγκρισης 1854 δ.ο. lamda cyhalothrin).
Η συλλογή του ελαιοκάρπου μπορεί να ξεκινήσει μετά την 30η Οκτωβρίου. Σημειώνουμε ότι η συλλογή ελαιοκάρπου πριν την 30η Οκτωβρίου συνιστά παράβαση της Νομοθεσίας (Ν.4036 άρθρο 45 παράγρ.3 ) και επισείει διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο 300 – 30.000 Ευρώ).

Επισημαίνουμε ότι σε ελαιοκομικές περιοχές του Δήμου Μεγαρέων που υπάρχει εκτεταμένη συγκαλλιέργεια με κηπευτικά και ως εκ τούτου εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για ανάπτυξη πληθυσμών δάκου η εφαρμογή των ψεκασμών υπήρξε περιορισμένη λόγω τεχνικών δυσκολιών, αλλά και για λόγους δημόσιας Υγείας.

Στις περιοχές αυτές, εφ’ όσον κρίνουν απαραίτητο, οι ιδιοκτήτες των ελαιοδένδρων μπορούν να προστατέψουν την παραγωγή τους με ψεκασμούς καλύψεως για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα τηρώντας αυστηρά τα αναγραφόμενα επι της συσκευασίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που θα χρησιμοποιήσουν και πάντα σε συνεργασία και συνεννόηση με τους συγκαλλιεργητές τους.

Γνωρίζουμε επίσης ότι αρκετοί έμποροι αλλά και ιδιώτες προχωρούν σε συλλογή ελαιοκάρπου για παρασκευή βρώσιμων ελιών από ελαιόδενδρα πριν το στάδιο της πλήρους ωρίμανσης του ελαιοκάρπου.
Το παραγόμενο προϊόν (τσακιστές ελιές) είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για κατανάλωση εάν το ελαιόδενδρο ψεκάστηκε και ως εκ τούτου απαγορεύεται η κατανάλωση και η διακίνηση του.
Η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει όπως ορίζεται από τη Νομοθεσία σε δειγματοληψίες ελαιολάδου από παραγωγούς στα ελαιοτριβεία της περιοχής ή και ελαιοκάρπου από τα σημεία πώλησης (π.χ. λαϊκές αγορές).

Για την παραγωγή αρίστης ποιότητας ελαιολάδου συνιστάται:
Εγκαιρη συγκομιδή ελαιοκάρπου και έκθλιψή του χωρίς καθυστερήσεις.
Τονίζουμε ότι η τήρηση των προβλεπομένων ημερομηνιών προστατεύει τους καλλιεργητές, τους καταναλωτές και βεβαίως την ποιότητα και την φήμη του παραγόμενου προϊόντος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Γεωπόνους της Υπηρεσίας μας (Τηλ: 213 – 1600816 και 213 1600807).

Παρόμοια άρθρα

Back to top button