Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων στις 21 Απριλίου

Δελτίο τύπου του Δήμου Μεγαρέων προαναγγέλει τη συνεδρίαση του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου: Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διά ζώσης την 21η Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Περί γνωμοδότησης ή μη για χωροθέτηση Καταδυτικού Πάρκου (ΚΠ) σε θαλάσσια περιοχή του Δήμου Μεγαρέων».
2. Περί καταβολής ή μη αποζημίωσης στα μέλη των δημοτικών συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων έτους 2023.
3. Περί μίσθωσης ή μη υπαίθριου χώρου για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων – θεατρικών παραστάσεων – συναυλιών, φεστιβάλ.
4. Περί έγκρισης ή μη έκθεσης εξυγίανσης βιωσιμότητας της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Μεγαρέων.
5. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 26/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Περί έγκρισης σήμανσης δρόμων στα Μέγαρα, στους οποίους η σήμανση είναι ελλειπής».
6. Περί ορισμού ή μη εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, ως Προέδρου για τη Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2023.
7. Περί άρσης ή μη ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Σ****** Μ****** του Γ*****, που βρίσκεται στα Ο.Τ. 312-314α του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Μεγάρων.
8. Περί άρσης ή μη ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 49 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής Κινετας του Δήμου Μεγαρέων.
9. Περί έγκρισης ή μη του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο : «Κατασκευή αγροτικού δρόμου στην θέση” Παπαφράγκου σπίτι».
10. Περί έγκρισης ή μη της 2ης παράτασης περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Αποκατάσταση του οδικού Δικτύου του Δήμου Μεγαρέων λόγω πλημμυρών».
11. Περί έγκρισης ή μη επιπλέον αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου μας κ. Χρήστου Κάμπαξη, ορισθέντος με την υπ’ αριθ. 69/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
12. Περί τροποποίησης ή μη του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2023.
13. Περί αναμόρφωσης πρ/σμού Δήμου οικονομικού έτους 2023.
14. Περί παραχώρησης ή μη της χρήσης πέντε (5) σχολικών αιθουσών και τoυ Εργαστηρίου Πληροφορικής του 1ου Γυμνασίου Μεγάρων στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Μεγάρων, για το σχολικό έτος 2022-2023
15. Περί παραχώρησης ή μη της χρήσης πέντε (5) σχολικών αιθουσών του 2ου Γυμνασίου Μεγάρων στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Μεγάρων, για το σχολικό έτος 2022-2023
16. Περί παραχώρησης ή μη της χρήσης δώδεκα (12) σχολικών αιθουσών τoυ 1ου και του 2ου Γυμνασίου Μεγάρων στο Δ.Ι.Ε.Κ. Μεγάρων, για το σχολικό έτος 2022-2023
17. Περί παραχώρησης ή μη της χρήσης οκτώ (8) εργαστηρίων και δύο (2) σχολικών αιθουσών τoυ 3ου Εργαστηριακού Κέντρου Δυτικής Αττικής (ΣΕΚ Μεγάρων) στο Δ.Ι.Ε.Κ. Μεγάρων, για το σχολικό έτος 2022-2023.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Δ. Δήμας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button