Συνεδρίαση του Τοπικού Κινέτας δια περιφοράς στις 27 Ιανουαρίου και ώρα 19:00

Λήψη απόφασης για ίδρυση δημοτικού κοιμητηρίου στην κοινότητα Κινέτας

Καλείται το Συμβούλιο της Κοινότητας Κινέτας του δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς την 27η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 έως και 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος της ημερησίας Διατάξεως:

Πρόταση για ίδρυση Δημοτικού Κοιμητηρίου στην Κοινότητα Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων .

Η ψήφος σας θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο [email protected] κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδριάσεως (19:00 έως 20:00).

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Κινέτας
Αλεξάνδρα Μπαλτσιώτη

Παρόμοια άρθρα

Back to top button