Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 16 Ιουλίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 16η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι θέματος σύμφωνα με το άρθρο 281 του Ν. 3463/2006, λόγω κατάθεσης υπομνήματος στην 7η Τακτική Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Αθηνών την 17η/7/2019 των υπαλλήλων του Δήμου:

  • Καθορισμός ύψους αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου Ελευθερίου Γ. Γκέλη.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button