Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων στις 3 Νοεμβρίου

Με δελτίο τύπου ανακοινώθηκε η νέα τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαρέων, η οποία ορίστηκε για τις 3 Νοεμβρίου:

«Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη και Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη την 3η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 167/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: «Περί έγκρισης έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μεγαρέων 3ου τριμήνου 2023»

2. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 168/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: «Περί ελέγχου ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) (στοχοθεσίας) γ’ τριμήνου 2023».

3. Περί έγκρισης ή μη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων κατεπειγουσών και εποχιακών αναγκών, των υπηρεσιών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Εξωτερικών Συνεργείων.

4. Περί αποδοχής ή μη του Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2024.

5. Περί ορισμού ή μη εκπροσώπου του Δήμου στο Σχολικό Συμβούλιο του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ Μεγάρων.

6. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 11/2023 απόφασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ με τίτλο: «Περί κατανομής της τακτικής επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Γ΄ δόση 2023)».

7. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 8/2023 απόφασης του «Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» με τίτλο : «Περί παραχώρησης χρήσης των χώρων του 1ου Δημοτικού Σχολείου της Νέας Περάμου, στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.) για την λειτουργία των δομών των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)»

8. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 9/2023 απόφασης του «Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» με τίτλο : «Περί παραχώρησης χρήσης των χώρων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων, στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.) για την λειτουργία των δομών των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)»

9. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 10/2023 απόφασης του «Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» με τίτλο : «Περί παραχώρησης χρήσης των χώρων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων, στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.) για την λειτουργία των δομών των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)»

10. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 11/2023 απόφασης του «Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» με τίτλο : «Περί παραχώρησης χρήσης των χώρων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων, στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.) για την λειτουργία των δομών των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)»

11. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 12/2023 απόφασης του «Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» με τίτλο : «Περί παραχώρησης χρήσης των χώρων του 9ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων, στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.) για την λειτουργία των δομών των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)».

12. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθμ. 54/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τίτλο: «Περί έγκρισης μιας (1) θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ επί της οδού Καραγιώργη 1, στη Νέα Πέραμο, εμπρός από την είσοδο του 1ου δημοτικού Σχολείου Νέας Περάμου».

13. Περί έγκρισης ή μη κάλυψης δαπάνης ταφής θανόντα οικονομικά αδύναμου.

14. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 20192020 ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ”.

15. Περί έγκρισης ή μη επιπλέον αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου μας κ. Χρήστου Κάμπαξη, ορισθέντος με την υπ’ αριθ. 173/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

16. Περί έγκρισης ή μη διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών του Δήμου μας.

17. Περί γνωμοδότησης ή μη για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δραστηριότητας με τίτλο «Μονάδα Επεξεργασίας ΑΕΚΚ (Εργασίες R5, R12 και R13)» θέση «του Καλογήρου το Κομμάτι», του Δήμου Μεγαρέων με φορέα έργου: «ΑΦΟΙ ΕΥΘ. ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ ΕΠΕ».

18. Περί έγκρισης ή μη του Δημοτικού Συμβουλίου για την διέλευση των αγωνιστικών αυτοκινήτων του 42ου ΡΑΛΛΥ ΠΑΛΑΔΙΟΥ (2/12/2023) στις διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου Μεγαρέων».

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου
Ιωάννης Δ. Δήμας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button