Ωράρια υποδοχής κοινού στις Τεχνικές και Οικονομικές Υπηρεσίες του Δ. Μεγαρέων

Δελτίο τύπου του Δήμου Μεγαρέων για τον καθορισμό ωραρίου υποδοχής κοινού στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στο Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεγαρέων:

Με σχετική απόφαση του Δημάρχου Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμούλη, αποφασίστηκε και ισχύει από τις 3 Μαρτίου 2020, το ωράριο υποδοχής του Κοινού στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και στο Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ως εξής:

Στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών το κοινό θα εξυπηρετείται τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή από ώρες 08:00 έως 14:00.

Στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου το κοινό θα εξυπηρετείται τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή από ώρες 09:00 έως 13:00.

Στην απόφασή του αυτή ο Δήμαρχος οδηγήθηκε αφ’ ενός εξαιτίας της ανάγκης αποτελεσματικότερης και εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της ορθής διεκπεραίωσης των νέων πρόσθετων εργασιών από το προσωπικό και αφ’ ετέρου της ανάγκης για περαιτέρω εξοικονόμηση χρόνου, των στελεχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να συντάξουν επείγουσες μελέτες, τεχνικές περιγραφές και συμπλήρωση φακέλων για την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης νέων έργων και δράσεων του Δήμου.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button