Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Μεγαρέων

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού & Τουρισμού του Δήμου Μεγαρέων στο πλαίσιο στήριξης της οικογένειας καλεί εκπαιδευτικούς, δασκάλους και καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, να στελεχώσουν εθελοντικά το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου, το οποίο θα λειτουργήσει μόνο χάρη στη δική τους προσφορά.

Παράλληλα καλούνται και οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και επιθυμούν τα παιδιά τους να ενταχθούν στο Κοινωνικό Φροντιστήριο, να απευθυνθούν στην έδρα της Κοινωνικής Υπηρεσίας, Πλούτωνος 3 (Πλακάκια), στον 1ο όροφο, Δευτέρα με Παρασκευή, 8:30 – 14:30, έως και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι δικαιούχοι είναι:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου
  3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  4. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού εταιρίας παροχής ηλεκτρισμού
  5. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1)
  6. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ.

Επιπλέον, όταν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι, θα πρέπει να υποβάλλονται τα επιπλέον δικαιολογητικά ανάλογα με την περίπτωση.

Να σημειωθεί πως τα παιδιά των οικογενειών που έχουν ενταχθεί στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου είναι αυτόματα δικαιούχοι του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, αρκεί να καταθέσουν αίτηση.

Η αρμόδια για θέματα παιδείας Αντιδήμαρχος, Ελένη Ρήγα, δήλωσε:

«Οι εκπαιδευτικοί, ως κλάδος με πολλές ευαισθησίες λόγω της φύσης της δουλειάς τους, έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται τα κάθε είδους προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι μαθητές τους. Για αυτό το λόγο υπήρξαν οι πρώτοι που στάθηκαν δίπλα τους, όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση στη χώρα μας, και προσπάθησαν στο μέτρο του δυνατού να δώσουν λύσεις. Αυτούς τους εκπαιδευτικούς, λοιπόν, καλούμε να στελεχώσουν για ακόμη μία χρονιά το Κοινωνικό Φροντιστήριο, το οποίο δεν θα καταφέρει να λειτουργήσει χωρίς την δική τους συμβολή».

Παρόμοια άρθρα

Back to top button