Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Μεγάρων δια περιφοράς στις 28 Δεκέμβρη

Καλείται το Συμβούλιο της Κοινότητας Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς την 28η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 έως 22:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας Διατάξεως:

Καθορισμός ή μη θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ανά είδος αδειών για το έτος 2021 στην Κοινότητα Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων.

Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στην ΚΛΕΙΟΥΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του Ιεροθέου για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της , το οποίο λειτουργεί στην οδό Γ. Σχινά αρ. 76 στα Μέγαρα του Δήμου Μεγαρέων

Η ψήφος σας θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο [email protected] κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδριάσεως (16:00 έως 22:30)

Η Πρόεδρος
Κοινότητας Μεγαρέων

Γκοσδή Χρυσή

Παρόμοια άρθρα

Back to top button