Συνεδριάζει δια ζώσης σήμερα 6/12 το Τοπικό Συμβούλιο Μεγάρων

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μεγαρέων την 6η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα & ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων για το έτος 2022, στην ΚΛΕΙΟΥΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του Ιεροθέου, για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ιδιοκτησίας της , το οποίο λειτουργεί στην οδό Γ. Σχινά αρ. 76 στα Μέγαρα του Δήμου Μεγαρέων.

2. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων για το έτος 2022, στην εταιρία «Ε. ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» νομίμως εκπροσωπούμενη από την Ευγενία Ρεμπούσκου του Ιωάννη, για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ιδιοκτησίας της, το οποίο λειτουργεί στην Παραλιακή οδό Πάχης του Δήμου Μεγαρέων.

3. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσική για το έτος 2022ς, στον Ιωάννη Καλλιπέτση Κων/νου, για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό 28ης Οκτωβρίου 165 στα Μέγαρα του Δήμου Μεγαρέων.

4. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, στον Δημήτριο Σαμούρη του Προκόπη, για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό 28ης Οκτωβρίου 146 στα Μέγαρα του Δήμου Μεγαρέων.

5. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το έτος 2022, στην εταιρεία «ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΥΦΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ιδιοκτησίας της, με διακριτικό τίτλο “IRISH”, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό Π. Γεωργακή 1 στα Μέγαρα του Δήμου Μεγαρέων.

6. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, στον Στυλιανό Γκοσδή του Αθανασίου, για το έτος 2022, για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό 28ης Οκτωβρίου 161 στα Μέγαρα του Δήμου Μεγαρέων

7. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, στην ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΝΕΤΟΥ για το έτος 2022, για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην Πάχη του Δήμου Μεγαρέων.

8. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, για το έτος 2022, στην εταιρία «ΙΩΑΝΝΗΣ. ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.) ιδιοκτησίας της, με διακριτικό τίλτο “POCHETTE” , το οποίο λειτουργεί στην πλατεία Φρειδερίκης 6 και Σαρανταπόρου στα Μέγαρα του Δήμου Μεγαρέων.

9. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, για το έτος 2022, στην εταιρία «ΙΩΑΝΝΗΣ. ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της, με διακριτικό τίλτο “LE MIRAGE”, το οποίο λειτουργεί στην παραλία Βαρέας του Δήμου Μεγαρέων

10. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, για το έτος 2022, στην εταιρία «ΙΩΑΝΝΗΣ. ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» (για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της, με διακριτικό τίλτο “PUZZLE WET”, το οποίο λειτουργεί στην παραλία Βαρέας του Δήμου Μεγαρέων».

11. Πρόταση για το Χριστουγεννιάτικο Χωριό.

12. Πρόταση για δημιουργία Πάρκου Κοινωνικοποίησης και Άθλησης Σκύλων στο Δήμο Μεγαρέων.

13. Πρόταση για εκπόνηση μελέτης για τον ποδηλατόδρομο της Βαρέας.

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Μεγαρέων

Γκοσδή Χρυσή

Παρόμοια άρθρα

Back to top button